Xarxa Novigi

IES MOLI DEL SOL (Mislata)

IES Molí del Sol pertany a la Xarxa Novigi, una xarxa col·laborativa entre centres de Formació Professional i  entre el professorat que imparteix docència en aquest camp formatiu, per a la dinamització i la consolidació,  en el conjunt del sistema públic Formació Professional de la Comunitat Valenciana, de la innovació  pedagògica i organitzativa com a element clau de canvi dels models d'aprenentatge de la Formació  Professional evolucionant de models tradicionals d'ensenyament-aprenentatge a metodologies actives en les  quals l'alumnat intervé com a protagonista actiu en el seu procés d'adquisició de competències.

logo_con_nombre

La investigación, la experimentación y la innovación educativa centradas en procesos de adquisición de competencias en su aspecto más amplio; el desarrollo del esfuerzo compartido para diversificar la economía entre alumnado, profesorado, centros, Administración educativa, instituciones y el conjunto de la sociedad; el desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje y confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

empren

Els centres que s'integren en la Xarxa Novigi duran a terme programes de metodologies actives de aprenentatge, iniciativa emprenedora i de Formació Professional integrada, per la qual cosa adquireixen el compromís de participar activament en un continu procés de millora que comporta innovar en totes les facetes educatives dels centres.

Els centres adscrits a la Xarxa Novigi disposaran d'un distintiu que els identifique com a membre integrant d'aquesta, sempre que hagen obtingut el reconocimento de l'o dels programes, després de l'avaluació positiva de la memòria presentada.

Més informació en:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/novigi

Innovatec