Tramitació de documentació i comunicació

Per al millor funcionament i la resposta més adequada i satisfactòria a les necessitats d’aquesta comunitat educativa, el Centre disposa de diverses adreces de correu per a rebre les diferents sol·licituds, tramitar documentació, comunicar incidències, etc. Cadascuna d’aquestes comunicacions ha d’estar dirigida al correu corresponent, segons el següent quadre.

Les comunicacions que no siguen dirigides al correu habilitat per a tal funció NO SERAN ATESES.

Gràcies per seguir aquestes indicacions.