Admissió d’alumnat per al curs 2024/2025

Publicats els calendaris d’admissió per al pròxim curs


ESO i BATXILLERAT

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025. [2024/3667]

Quadre resum del calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, ESO i Batxillerat:

Més informació:

Pàgina de la Conselleria d’Educació on s’anirà publicant tota la informació relativa a l’admissió:

La participació en el procés d’admissió es realitzarà de manera telemàtica a través de l’espai web ‘telematricula.es‘, en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.


FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025. [2024/3504]

Quadre resum del calendari d’admissió i matrícula d’ensenyaments de Formació Professional:

Més informació:

⇒ WEB D’ADMISSIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


ENSENYAMENT D’ARTS PLÀSTIQUES I DISENY

RESOLUCIÓ de 20 febrer de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2024-2025, i es dicten instruccions per a la seua realització i s’establix el seu calendari. [2024/1700]

Quadre resum del calendari d’admissió als cicles formatius dels ensenyaments d’Arts
Plàstiques i Disseny
:

Més informació:

WEB D’ACCÉS I ADMISSIÓ ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY