Admissió d’alumnat per al curs 2023/2024

Publicats els calendaris d’admissió per al pròxim curs

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2023- 2024. (DOCV 13.03.2023)

Quadre resum del calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, ESO i Batxillerat:

Més informació:

Pàgina de la Conselleria d’Educació on s’anirà publicant tota la informació relativa a l’admissió:

La participació en el procés d’admissió es realitzarà, exclusivament, de manera telemàtica a través de l’espai web ‘telematricula.es‘, en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.


RESOLUCIÓ d’11 de febrer de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2023-2024, es dicten instruccions per a la seua realització i s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i de matriculació de l’alumnat (DOCV 22.02.2023)

Quadre resum del calendari d’admissió als cicles formatius dels ensenyaments d’Arts
Plàstiques i Disseny
:

Més informació:

WEB D’ACCÉS I ADMISSIÓ ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY