Admissió d’alumnat per al curs 2022/2023

Publicat el calendari d’admisión per al pròxim curs:

  • Període d’admissió en ESO i Batxillerat: del 25 de maig al 3 de juny.
  • Període d’admissió a tots els nivells de Formació Professional: del 19 al 29 de maig.

Quadre resum del calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, ESO i Batxillerat:


Pàgina de la Conselleria d’Educació on s’anirà publicant tota la informació relativa a l’admissió:


La via principal per fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través de l’espai web ‘telematricula.es’, en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.


Alumnat d’ESO que ha de sol·licitar admissió en l’IES Misteri d’Elx

  • Per a 1r ESO només ha de sol·licitar admissió l’alumnat de 6é Primària que procedisca d’un col·legi no adscrit al centre.
  • Per a 2n, 3r i 4t ESO ha de sol·licitar admissió l’alumnat que vulga canviar-se d’un altre institut a aquest centre.

Alumnat d’ESO que NO ha de sol·licitar admissió en l’IES Misteri d’Elx

  • Alumnat de 6é de Primària dels centres adscrits a l’IES Misteri d’Elx.
  • Alumnat de 1r, 2n i 3r ESO d’aquest centre que passa de curs o repeteix, i l’alumnat de 4t ESO que repeteix.

Alumnat de Batxillerat que ha de sol·licitar admissió en l’IES Misteri d’Elx

  • Alumnat de 4t ESO de l’IES Misteri d’Elx que vulga continuar estudis de 1r BAT en aquest centre.
  • Alumnat d’altres centres que vulga estudiar Batxillerat (1r o 2n) en aquest centre.

Alumnat de Batxillerat que NO ha de sol·licitar admissió en l’IES Misteri d’Elx

  • L’alumnat de 1r BAT del centre que passa a 2n BAT.
  • L’alumnat del centre que repeteix 1r o 2n de BAT.

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb Fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyamentsd’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023. (DOCV 29.13.2022)