Decisions col·lectives d’inassistència a classe

En els documents adjunts s’informa sobre decisions col·lectives de no assistència a classe de l’alumnat (jornades de vaga, manifestacions…), dels protocols d’actuació, i s’inclouen els models per a sol·licitar-les i autoritzacions per a la no assistència a classe.

Més informació:

NORMATIVA QUE REGULA AL DRET A L’ALUMNAT A LA PARTICIPACIÓ, A L’ASSOCIACIÓ I A EXERCIR AQUELLS DRETS DEMOCRÀTICS QUE SE’N DERIVEN