PROVES HOMOLOGADES – CURS 2023/24

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves homologades del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL) del curs 2023/2024. [2024/3315]

Guia de la persona candidata, Fitxes d’avaluació, Models de les proves…


Requisits per a presentar-se

  • Edat mínima per a poder participar en la prova: 16 anys (o 15, en cas de complir els 16 durant l’any 2024).
  • Estar matriculat al centre.

Calendari per a la realització de les proves homologades per a l’obtenció del certificat del nivell bàsic d’ANGLÉS i de FRANCÉS (A2)

Sol·licitud de participació en la provaDel 22 al 26 d’abril
Publicació del llistat provisional d’admesos30 d’abril
Publicació del llistat definitiu3 de maig
DIA I HORA DE REALITZACIÓ DE LA PROVAANGLÉS: 8 DE MAIG. 11:00 h.

FRANCÉS: 9 DE MAIG. 11:00 h
Publicació de les qualificacionsAbans de l’12 de juny
Sol·licitud de Certificats del Nivell Bàsic d’anglés i francésA partir de l’12 de juny

INSTRUCCIONS per a sol·licitar la participació en les proves. Nivell bàsic d’ANGLÉS i FRANCÉS (A2):

  • Descarregar la sol·licitud:
  • Emplenar la sol·licitud i entregar en l’oficina de Secretaria del centre (del 22 al 26 d’abril).