Ajudes NEAE
Curs 2023/2024

INFORMACIÓ
Ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE)
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

La convocatòria per al curs 2023 – 2024 es va publicar el 28 d’abril, i es poden sol·licitar les ajudes des del 8 de maig fins al 20 de setembre de 2023.

Des de la unitat de beques de la Conselleria d’Educació d’Alacant s’ha posat en marxa un canal de Telegram per a informar sobre beques per a batxillerat, cicles, NEAE, etc. Aquest és l’enllaç:
https://t.me/lameuabeca