Admissió curs 2024/2025

Formació Professional

Publicat el calendari d’admissió per al proper curs:

Quadre resum del calendari d’admissió i matrícula d’ensenyaments de Formació Professional:

Més informació:

⇒ WEB D’ADMISSIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

La participació en el procés d’admissió es realitzarà de manera telemàtica a través del portal AdmiNOVA, en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.