Erasmus+

EDUCACIÓ ESCOLAR – EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) I BATXILLERAT

L’IES MISTERI D’ELX posa en marxa durant el curs actual (2023-2024) un projecte Erasmus+ basat en tres objectius principals: la millora de la consciència mediambiental del professorat i l’alumnat del centre, la millora de la competència comunicativa de l’alumnat a través de la nostra lliga de debats i, finalment, la internacionalització del centre.  

SECONDARY EDUCATION – COMPULSORY SECONDARY EDUCATION (ESO) AND BACCALAUREATE (BACH)

Through the current academic year (2023-2024), IES MISTERI D’ELX is launching an Erasmus+ project based on three main objectives: improving the environmental awareness of both teachers and students at the center, enhancing students’ communicative competence through our debate league, and finally, internationalizing the center.