Calendari d’Admissió Curs 2023/2024

ESO i Batxillerat

Publicat el calendari d’admissió per al proper curs:

  • Presentació de sol·licituds en ESO i Batxillerat: del 4 al 12 de maig.

Quadre resum del calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, ESO i Batxillerat:


Pàgina de la Conselleria d’Educació on s’anirà publicant tota la informació relativa a l’admissió:


La participació en el procés d’admissió es realitzarà, exclusivament, de manera telemàtica a través de l’espai web ‘telematricula.es‘, en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.


Alumnat d’ESO que ha de sol·licitar admissió en l’IES Misteri d’Elx

  • Per a 1r ESO només ha de sol·licitar admissió l’alumnat de 6é Primària que procedisca d’un col·legi no adscrit al centre.
  • Per a 2n, 3r i 4t ESO ha de sol·licitar admissió l’alumnat que vulga canviar-se d’un altre institut a aquest centre.

Alumnat d’ESO que NO ha de sol·licitar admissió en l’IES Misteri d’Elx

  • Alumnat de 6é de Primària dels centres adscrits a l’IES Misteri d’Elx.
  • Alumnat de 1r, 2n i 3r ESO d’aquest centre que passa de curs o repeteix, i l’alumnat de 4t ESO que repeteix.

Alumnat de Batxillerat que ha de sol·licitar admissió en l’IES Misteri d’Elx

  • Alumnat de 4t ESO de l’IES Misteri d’Elx que vulga continuar estudis de 1r BAT o Cicles Formatius de Grau Mitjà en aquest centre. ⇒ Reunions informatives 27 d’abril (veure).
  • Alumnat d’altres centres que vulga estudiar Batxillerat (1r o 2n) en aquest centre.

Alumnat de Batxillerat que NO ha de sol·licitar admissió en l’IES Misteri d’Elx

  • L’alumnat de 1r BAT del centre que passa a 2n BAT.
  • L’alumnat del centre que repeteix 1r o 2n de BAT.