CFGS en Còmic

Converteix la teua afició en el teu treball aprenent a crear còmics

El títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic et capacita per a planificar i desenvolupar les diferents fases d’un projecte de còmic, mitjançant els recursos expressius, formals, funcionals, estètics i tècnics més adequats.


Duració

El curs te una durada de 2 cursos académics. Les pràctiques en empresa es realitzaran en el segon curs del cicle.

Hores i ECTS:

 • Móduls impartits en el centre: 1850 hores (112 ECTS)
 • Pràctiques en empresa: 150 hores (8 ECTS)
 • Total hores: 2000 (120 ECTS)

Aprendràs a:

 • Realitzar imatges narratives que expressen idees o conceptes, destinades a la seua edició.
 • Desenvolupar la teua professió com a dibuixant o guionista.
 • Narrar gràficament idees en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.
 • Col·laborar amb altres professionals en la ideació, interpretació i realització de guions i narracions gràfiques amb diferents tècniques i estils artístics.
 • Realitzar guions il·lustrats o storyboards.

Eixides professionals

 • Especialista en narració gràfica.
 • Realització de guions.
 • Creació d’obra original.
 • Realització de storyboards.
 • Orientació, organització i supervisió de la producció i edició de còmics.
 • Realització i gestió d’activitats relacionades amb el còmic.

Informació institucional i accés

Informació del cicle
https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/cicle-superior-de-comic

Web de la Conselleria per a consultar els requisits generals d’accés
https://ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/grado-superior

Bulletí Ofical de l’Estat
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/BOE-A-2012-13641.pdf

Decret:
Decret 44/2019, de 22 de març

Assignatures (mòduls)

Primer curs
AssignaturesSessions per setmana
Fonaments de la representació i l’expressió visual4
Teoria de la imatge2
Mitjans informàtics4
Història del còmic2
Dibuix aplicat al còmic5
Tècniques d’expressió gràfica5
Guió i estructura narrativa3
Representació espacial aplicada3
Projectes de còmic5
Formació i Orientació Laboral2
Idioma estranger2
Segon curs
AssignaturesSessions per setmana
Mitjans informàtics3
Fotografia3
Història del còmic2
Dibuix aplicat al còmic4
Tècniques d’expressió gràfica5
Producció gràfica industrial3
Representació espacial aplicada3
Projectes de còmic6
Empresa i iniciativa emprenedora2
Idioma estranger2
Projecte integrat4