Places vacants FP a data del 21 setembre de 2022

VACANTS CURS 2022-2023

PRESENCIAL:

 • Grau Mitjà Gestió Administrativa: HI HA VACANTS en el torn de vesprada, classes de 15 a 21 hores.
 • Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics en Xarxa: NO HI HA VACANTS, es gestiona la llista d’espera.
 • Grau Superior Administració i Finances, torn diürn de vesprada: NO HI HA VACANTS es gestiona la llista d’espera.
 • Grau Superior Administració i Finances nocturn: HI HA VACANTS, torn nocturn de 18 a 22 hores.
 • Grau Superior d’Assistència a la Direcció: HI HA VACANTS, torn de vesprada de 15 a 21 hores.
 • Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: NO HI HA VACANTS, es gestiona la llista d’espera.
 • Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web: NO HI HA VACANTS, es gestiona la llista d’espera.
 • Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma: NO HI HA VACANTS, es gestiona la llista d’espera.

SEMIPRESENCIAL: S’està gestionant la llista de NO ADMESOS per a ampliacions de matrícula i les sol·licituds presentades en la secretària del centre.

 • No hi ha vacants en els cicles de semipresencial, s’estan cobrint amb les sol·licituds presentades els dies passats i els llistats de no admesos.

La secretaria del centre tenen horari d’atenció al públic de 10 a 13 hores de dilluns a divendres, i també dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 hores.

Llistats de grups de 1r d’FP presencial/ Horari de presentacions per a curs 22-23

Horari de presentació dels diferents grups per a l’inici de curs 2022-20233. Prem ací per a descarregar.

Llistats de grups:

 • Formació Professional Bàsica d’Informàtica d’Oficina. 1ºFPB-A torn de matí.
 • Grau Superior Administració i Finances. 1r AF-A diürn torn de vesprada. 1r AF-D nocturn
 • Grau Superior Assistència a la Direcció. 1r AD diürn torn de vesprada. 1r AD-C
 • Grau Mitjà Gestió Administrativa. 1ºGA-F diürn de matí, 1ºGA-G diürn de vesprada.
 • Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 1ºSMR-H, 1r SMR-K, 1ºSMR-L tots torn de matí.
 • Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. 1ºASIR-I, 1ºASIR-J tots torn de vesprada.
 • Graus Superior de Desenvolupament Aplicacions Web. 1ºDAW-M, 1ºDAW-N tots torn de vesprada.
 • Grau Superior de Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma. 1ºDAM-O torn de vesprada.

Sol·licitud d’accés a Web Família

Informació sobre Web Família

Si és alumne major d’edat o pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne que estiga cursant estudis en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana, pot sol·licitar les claus per a utilitzar aquesta aplicació.

Instruccions per a accedir a la Web Família

L’adreça d’accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a aquesta informació és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, o alumne major d’edat d’educació semipresencial i donar-se d’alta en aquest servei.

Els passos a seguir per a donar-se d’alta són els següents:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla. Model sol·licitud accés a Web Família.
 2. Alumnes d’ensenyament PRESENCIAL: Emplenar i entregar en persona, per correu ordinari o certificat en el centre (mai per correu electrònic) l’imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en aqueix cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i signar una sol·licitud. No fa falta renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-lo. Per tant, si ja la va sol·licitar l’any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assisteixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cadascun d’ells.
 3. Alumnes d’ensenyament SEMIPRESENCIAL: Aquest tràmit es fa per “Aules”, en la “Secretària Virtual” hi ha un apartat per a realitzar-lo. També pots enviar la teua sol·licitud a l’email 03012736.info@edu.gva.es i intentarem tramitar la teua sol·licitud com més prompte millor.
 4. Activació de l’accés:
  1. En cas d’haver sol·licitat accés a Web família, l’aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l’accés.
  2. Per a accedir a la pàgina haurà d’introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.

Beques d’FP desplaçament.

Publicació dels llistat d’admesos i exclosa en la beques d’FP de les diferents modalitats per a aquest curs 2021-22

Resultats de CONCESIJÓN – NO CONCESSIÓ Beques d’FP

DESPLAÇAMENT DUAL EMPRESES

DESPLAÇAMENT FCT

DESPLAMIENTO ASSISTÈNCIA FP

Presentació de reclamacions en la secretària del centre els dies 26,27 i 28 de juliol 2022.


Prem sobre els enllaços per a descarregar l’arxiu i consultar les dades. S’han omesos dades personals, com a DNI, NIA, adreça etc

Per a presentar reclamació es pot realitzar en la secretària del centre el dilluns 30 i dimarts 31 de maig.

SEMIPRESENCIAL Llistats admesos i Matricula de curs 2022-2023

SEMIPRESENCIAL

Procés de matrícula finalitzat

LLISTATS DEFINITIUS D’ADMESOS:

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en les dates que marca la normativa, el 29 de juliol, s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça escolar.

Per a sol·licitar plaça en un procés extraordinari, a partir del 14 de setembre s’abrírá un període de peticions per a assignar les possibles places vacants en els diferents mòduls, després de cobrir les peticions dels alumnes que figuren en el llistat de NO ADMESOS, que tenen preferència.

FP PRESENCIAL. Llistats d’admesos definitius i MATRICULA per a curs 2022-2023

CICLES FORMATIUS PRESENCIALS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR.

Llistats definitius i matricula curs 2022-2023

IMPORTANT ACUDIR A la MATRÍCULA EN LA DATA I HORA QUE s’INDICA

LLISTATS DEFINITIUS D’ADMESOS de Cicles Formatius presencials: Publicació el 21 de juliol de 2022

La matrícula serà PRESENCIAL en la Secretària del centre i s’ha d’aportar juntament amb les fulla de matrícula la següent documentació:

 • DNI original i fotocòpia
 • Requisit acadèmic d’accés al cicle formatiu (ESO, Batxillerat, Prova d’Accés, etc). Si ja ho vas portar quan vas fer l’admissió no fa falta que ho tornes a portar ja ho tenim.
 • Justificant de la transferència de l’ingrés de la matrícula. Dins de les fulles de matrícula trobaràs detall del pagament.

Estudis en la modalitat presencial de l’especialitat d’ADMINISTRACIÓ :

Estudis en modalitat presencial de l’especialitat d’INFORMÀTICA :

Si eres alumne de SEMIPRESENCIAL aquest procediment de matrícula no és per a tu, has de realitzar-lo en línia accedint a 2 formularis. Prem aqui per a anar a la informació.

La no formalització de la matrícula en les dates que publica la normativa s’entendrà que l’alumne RENÚNCIA a la plaça escolar, tant per a estudis presencials com semipresencial.

Processe matrícula alumnat nou admés 2022-2023

L’alumnat ADMÉS en les diferents LLISTES DEFINITIVES podrà recollir el sobre (ESO-Bachillerarato) o descarregar-se la fulla de matrícula de la web (Cicles Formatius presencials) per a matricular-se en les següents dates:

Recollida de sobre de matrícula o descàrrega de la web per a alumnes nous

Ensenyaments Data de recollida de sobre de matrícula
Formació Professional Bàsica divendres 15 de juliol de 2022 en consergeria
ESO dimarts 19 de juliol de 2022 en consergeria. Es pot realitzar en línia per a 1ºESO i 3ºESO
BATXILLERAT

divendres 22 de juliol de 2022 en consergeria (després de la publicació de llistes definitives d’admesos)

Es pot realitzar en línia

Cicles de Grau Mig presencials
Cicles de Grau Superior presencials
Les fulles de matrícula es poden descarregar de la web, tens l’enllaç una mica més a baix.
Cicles Grau Superior Semipresencials No necessiten fulles de matrícula, aquesta es realitzarà en línia mitjançant un enllaç que tens al final de la taula en el calendari de matrícula

CALENDARI DE MATRÍCULA ESO- Batxillerat- Cicles Grau Mitjà i Grau Superior PRESENCIALS

Enllaç per a anar a llistats i fulles de matrícula: https://portal.edu.gva.es/iesmarenostrum/es/2022/07/20/fp-presencial-listados-de-admitidos-definitivos-y-matricula-para-curso-2021-2022-es/

Si l’alumne no formalitzara la matrícula en el termini establit per la normativa s’entendrà que RENÚNCIA a la plaça escolar.

FP BàsicaDILLUNS 18 i DIMARTS 19 de 2022
de 10 a 13 hores
ESODIMECRES 20 de JULIOL de 2022
de 10 a 13 hores
BATXILLERATDILLUNS 25 de JULIOL de 2022
Batxillerat Ciènciesde 9 a 11 hores
Batxillerat d’Humanitats i CCSS11 a 12 hores
CICLES FORMATIUS GRAU MIG PRESENCIALSDIVENDRES 22 de JULIOL de 2022.
Gestió Administrativa- GAde 9 a 11 hores
Sistemes Microinformàtics i Xarxes- SMRd’11 a 13.30 hores
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR PRESENCIALSDIMARTS 26 de JULIOL de 2022
Administració i Finances presencial- AFde 9 a 12 hores
Assistència Direcció presencial- ADde 12 a 13.30 hores
DIMECRES 27 de JULIOL de 2022
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa presencial- A.S.I.Rde 9 a 10.30 hores
Desenvolupe Aplicacions Multipladorma presencial- DAMde 10.30 a 12 hores
DIJOUS 28 de JULIOL de 2022
Grau Superior Desenvolupament Aplicacions Web presencial- DAWde 10 a 13 hores
CICLES DE GRAU SUPERIOR SEMIPRESENCIALSMATRÍCULA del dilluns 25 al divendres 29 de JULIOL de 2022
AF- AD- AGAFAR- DAW- DAMLa matrícula serà en línia mitjançant un enllaç que es publicarà en la WEB. Prem ací per a anar a la informació

Llistats definitius i matrícula FP Bàsica curs 2022-2023

MATRICULA FP BÀSICA

Es recolliran els sobres de matrícula en la consergeria del centre el divendres 15 de juliol a partir de les 11 hores fins a les 15 hores.

La matrícula és presencial en la secretària del centre en l’horari de 10 a 14 hores els dies:

 • Dilluns 18 de juliol de 2022
 • Dimarts 19 de juliol de 2022

Llistats definitius de Formació Professional Bàsica:

 • Admesos. Prem ací per a descarregar llistat.
 • No admesos. Prem ací per a descarregar llistat

IMPORTANT: Cal vindre a formalitzar la matrícula sinó es perd la plaça.

Llistats provisionals d’admissió curse 2022-2023 Cicles Formatius

Llistats provisionals d'admissió curse 2022-2023 ESO

Aquests llistats són provisionals i s'ha d'esperar al dia 21 de juliol per a veure els llistats definitius i poder formalitzar la matrícula, es posarà en aquesta web tota la informació.

ADMESOS

 • Llistats admesos Cicles de Grau Mitjà. Prem ací per a descarregar.
 • Llistats admesos Cicles Grau Superior presencial. Prem ací per a descarregar.
 • Llistats admesos Cicles Grau Superior semipresencial. Prem ací per a descarregar.

NO ADMESOS

 • Llistats NO ADMESOS Cicles de Grau Mitjà. Prem ací per a descarregar.
 • Llistats NO ADMESOS Cicles Grau Superior presencial. Prem ací per a descarregar.
 • Llistats NO ADMESOS Cicles Grau Superior semipresencial. Prem ací per a descarregar.

Les reclamacions o al·legacions a aquestes llistes s'han de realitzar per www.telematricula.es


IMPORTANT

Un vegada s'obtinga plaça en els llistats del dia 21 de juliol, la matrícula serà

 • Presencial en la secretària del centre a partir del 22 de juliol per als cicles presencials. Es publicarà un calendari per a distribuir la matrícula per especialitats i també les fulles de matrícula i altra documentació específica dels cicles presencials, que s'ha de portar el dia de la matrícula.
 • A través d'un formulari en línia per als cicles semipresencials des del 25 al 29 de juliol.

Es recorda als alumnes que si no formalitzen la matrícula PERDRAN la seua plaça que serà adjudicada a estudiants de la llista d'espera.

Llistats provisionals d’admissió curse 2022-2023 ESO i BATXILLERAT

Llistats provisionals d'admissió curse 2022-2023 ESO

Aquests llistats són provisionals i s'ha d'esperar al dia 18 de juliol per a veure els llistats definitius i poder formalitzar la matrícula, es posarà en aquesta web tota la informació.

ADMESOS ESO

 • Llistats admesos provisionals ESO. Prem ací per a descarregar.

NO ADMESOS ESO

 • Llistats NO ADMITIDIOS provisionals ESO. Prem ací per a descarregar

Les reclamacions o al·legacions a aquestes llistes s'han de realitzar per www.telematricula.es amb l'usuari que es dió d'alta per a elabarar l'admissió.

BATXILLERAT

 • ADMESOS. Prem aqui per a descarregar arxiu.
 • NO ADMESOS. Prem aqui per a descarregar arxiu

Els llistats provisionals es publicaran en aquest mateix article el dia 12 de juliol.