SOL·LICITUD D’ACCÉS A WEB FAMÍLIA

Informació sobre Web Família

Si és alumne major d’edat o pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne que estiga cursant estudis en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana, pot sol·licitar les claus per a utilitzar esta aplicació.

Instruccions per a accedir a la Web Família

L’adreça d’accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a esta informació és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, o alumne major d’edat d’educació semipresencial i donar-se d’alta en este servei.

Els passos a seguir per a donar-se d’alta són els següents:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla. Model sol·licitud accés a Web Família.
 2. Alumnes d’ensenyament PRESENCIAL: Emplenar i entregar en persona, per correu ordinari o certificat en el centre (mai per correu electrònic) l’imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en eixe cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i signar una sol·licitud. No fa falta renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-lo. Per tant, si ja la va sol·licitar l’any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assisteixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cadascun d’ells.
 3. Alumnes d’ensenyament SEMIPRESENCIAL: Este tràmit es fa per “Aules”, en la “Secretària Virtual” hi ha un apartat per a realitzar-lo. També pots enviar la teua sol·licitud a l’email 03012736.info@edu.gva.es i intentarem tramitar la teua sol·licitud com més prompte millor.
 4. Activació de l’accés:
  1. En cas d’haver sol·licitat accés a Web família, l’aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l’accés.
  2. Per a accedir a la pàgina haurà d’introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.

Sol·licitud plaça ESO llista d’espera

Sol·licitud alumnat d’ESO que ha participat en el procés d’admissió per al curs 23-24 i no té plaça en l’IES Mare Nostrum

Se cita a les famílies d’aquells alumnes que han participat en el procés d’admissió per al curs 23-23 i no han obtingut plaça en els estudis de l’ESO de l’IES Mare Nostrum, el divendres 1 de setembre de 10 a 12 hores, deuen per la secretària del centre per a emplenar un formulari amb dades que s’enviaran a la Conselleria d’Educació.

Aquest formulari sol el podrà emplenar aquell alumnat que haja participat en el procés d’admissió, no haja obtingut plaça i complisca algun dels següents requisits:

 • Que vinga a escolaritzar-se al sistema educatiu espanyol des d’un sistema educatiu estranger.
 • Que vinga d’un centre privat no subjecte a fons públics.
 • Que vinga d’un centre concertat i al·legue que vol un centre públic.
 • Que haja canviat de localitat o de zona.

La comissió d’escolarització procedirà a l’assignació de vacants a partir del 7 de setembre. Es dirà a partir d’aqueixa data.

Llistats admesos definitius i matrícula d’FP Bàsica

LLISTATS DEFINITIUS FP BÀSICA CURS 23-24

Llistats definitius de Formació Professional Bàsica:

 • Admesos. Prem ací per a descarregar llistat.
 • No admesos. Prem ací per a descarregar llistat.

IMPORTANT: Formalitzar la matrícula de manera PRESENCIAL en la secretària del centre des del 13 al 18 de juliol, si no es fa ES PERDRÀ LA PLAÇA i es dirà als alumnes de la llista d’espera.

El sobre de matrícula d’FP BÀSICA està en la consergeria del centre, podeu passar a recollir-lo aquells alumnes que esteu admesos.

INFORMACIÓ PUBLICACIÓ DE NOTES I TERMINIS DE RECLAMACIONS

Publicació de notes a Ítaca, accés con la Web Família.

 • 2° Batxillerat es publiquen el 13 de juny, RECLAMACIONS el 14, 15, 16 juny reclamacions.
 • 1° Batxillerat i 1° Cicles Formatius es publiquen el 14 de juny, RECLAMACIONS 15, 16 i 19 juny.
 • 2° Cicles Formatius es publiquen el 19 de juny, RECLAMACIONS el 26, 27 i 28 de juny.

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS 2024

Normativa i calendari

Termini per a la inscripció: Del 20 al 28 de març de 2024, tots dos inclusivament.

Condicions d’accés:

 • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant el 2024.
 • Grau Superior: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant 2024.

Es poden entregar les sol·licituds de manera presencial en la secretària del centre, vens amb els documents emplenats i impresos i ens els lliuraments.

Si no pots vindre ens els pots enviar per correu electrònic a l’adreça 03012736.secretària+ppaa@edu.gva.es. Recorda que has d’incloure TOTS els arxius en el correu electrònic, tal com ho faries si els portares en persona al centre.

Ací tens els impresos i la informació per a inscriure’t.

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

PROVES LLIURES

Proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior de F.P.

 • Dates INSCRIPCIÓ: Del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, els dos inclusivament.
 • Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023.
 • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 20 al 21 de febrer de 2023.
 • Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 27 de febrer de 2023.
 • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula: Fins al 29 de març de 2023.
 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l’alumnat: Fins al 7 de març de 2023.
 • Realització proves: entre el 18 i el  28 d’abril de 2023 en calendari que es publicarà oportunament.
 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2023.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ORIENTACIONS A l’ALUMNAT

LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

CALENDARI DE LES PROVES

RESULTATS PROVISIONALS

Les reclamacions de la proves es presentaran per escrit, al president o presidenta de la comissió avaluadora dins dels tres dies hàbils següents a la publicació dels resultats. (4, 5 i 8 de maig de 2023)

RESULTATS DEFINITIUS

Beques d’FP desplaçament.

Publicació dels llistat d’admesos i exclosa en la beques d’FP de les diferents modalitats per a aquest curs 2021-22

Resultats de CONCESIJÓN – NO CONCESSIÓ Beques d’FP

DESPLAÇAMENT DUAL EMPRESES

DESPLAÇAMENT FCT

DESPLAMIENTO ASSISTÈNCIA FP

Presentació de reclamacions en la secretària del centre els dies 26,27 i 28 de juliol 2022.


Prem sobre els enllaços per a descarregar l’arxiu i consultar les dades. S’han omesos dades personals, com a DNI, NIA, adreça etc

Per a presentar reclamació es pot realitzar en la secretària del centre el dilluns 30 i dimarts 31 de maig.

CICLE SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES AMPLIAT

A partir del pròxim curs 2022-2023 el cicle superior d’Administració i Finances s’impartirà ampliat amb el mòdul formatiu d’Atenció al Contribuent en la Gestió Administrativa Tributària. Això suposarà una ampliació en l’horari d’1 hora lectiva el primer curs i 2 hores lectives en el segon.

L’alumnat estarà capacitat per a realitzar totes les labors administratives de l’empresa i per a prendre decisions en àmbits tan diversos com: logística, recursos humans, gestió financera i comercial, fiscalitat, vendes, màrqueting, relacions amb l’administració pública i control intern.

La incorporació al cicle del mòdul formatiu MF1784_3: Atenció al Contribuent en la Gestió Administrativa Tributària implica una especialització en l’àmbit fiscal, de caràcter eminentment pràctic, a través de l’emplenament de declaracions tributàries (IVA, ingrés de retencions, Declaració de la Renda, etc.) emprant els formularis i serveis d’ajuda allotjats en la Seu Electrònica de l’AEAT.

Per a mes informació pot enviar un correu a m.fuertesrodriguez@edu.gva.es