EXAMEN PROVES ACCÉS 2024

Detalls de dates, horaris, i lloc de realització dels exàmens de les proves d’accés 2024

GRAU MITJÀ: Lloc de l’examen Aula SALA D’ACTES
Dilluns 20 de maig 2024Dimarts 21 de maig 2024
9-10 hLlengua castellana/valenciana9-10 hMatemàtiques
10.15 – 11.00 hAnglés10.15-11 hCiències de la Naturalesa
11.30-12.30 hCiències socials: Geografia i Història11.15-12 hTractament de la informació
GRAU SUPERIOR: Lloc de l’examen Aula 204
Dilluns 20 de maigDimarts 21 de Maig
15.00-16.15Llengua16.00-17.15Especifica1 i Especifica2, tot l’alumnat està citat a les 16.00 hores.
Geografia
Història
Economia
Física i Química Dibuix tècnic
Tecnologia
16.30-17.45Anglés
18.00-19.15Matemàtiques: 17.30-18.45
19.30-20.15Informàtica

MATRÍCULA ALUMNES ESO- BATXILLERAT DEL CENTRE

Curs actual (23-24) Pròxim CURS en 24-25 DATES LLOC Repetidors
Alumnes de 1ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 2ESO  Del 27 maig al 7 de juny 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 2ESO 24-25 Repetidors de 1ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes de 2ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 3ESO  Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 3ESO 24-25 Repetidors de 2ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes de 3ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 4ESO  Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 4ESO 24-25 Repetidors de 3ESO i 4ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes d'1 BACHILLLERATO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 2 BATXILLERAT
Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 2BACHILLERATO 24-25 Repetidors de 1r BACH i 2n BACH matricula presencial en secretària de l'1 al 5 juliol 2024

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES ESO i BATXILLERAT DEL CENTRE

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen curs en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d'admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o pre-inscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Estos alumnes interns són:

 • Alumnes de 6é de primària dels col·legis adscrits de l'El Palmerar i Sant Gabriel.
 • Alumnes de 1ºESO, 2ºESO i 3ºESO que passen al curs següent o repetixen el mateix curs.
 • Alumnes de 1r de Batxillerat
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es consideren alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S'ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma "AULES" creant diferents cursos que entraran en diferents dates per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial. Els alumnes repetidors d'ESO, Batxillerat i 2n Cicles presencials SI han de passar per secretària per a formalitzar la matrícula, en un dia especificat en el calendari. 

1ºESO alumnat adscrit (Sant Gabriel i El Palmerar). Recollida de sobre de matrícula en el seu propi colegío del 17 al 19 de juny 2024. Matrícula  el 26 i 27 de juny de 2024 en el sobre de matrícula tindran la data i hora.

ESO i Batxillerat alumnes del centre durant el curs actual:

 • 2n ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 2ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 1ºESO.
  • Procés de matrícula és des del 27  de maig al 7 de juny de 2024. Selecció d'optatives de 2ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 1ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28  de  juny personalment a realitzar la matrícula.

 

 • 3r ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 3ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 2ºESO.
  • Procés de matrícula i pagament de taxes des del 22 maig al 3 juny 2024 en el curs d'Aules.
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 2ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores personalment a realitzar la matrícula.

 

 • 4t ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 4ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 3ºESO.
  • Procés de matrícula és des del 22 de maig al 3 de juny de 2024. Selecció d'itinerari i optatives de 4ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 3ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores per a modificar la seua matrícula feta en Aules.
  • Repetidors de 4ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores.

 • 2n BATXILLERAT: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 2BACHILLERATO 24-25 per als alumnes que estan durant este curs 23-43 en 1r Batxillerat.
  • Procés de matrícula és des del 22 de maig al 3 de juny de 2024. Selecció d'optatives de 2n Batxillerat
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula. 
  • Repetidors de 1r Batxillerat han de vindre a la secretària del centre de l'1 al 5 de juliol per a matricular-se personalment.
  • Repetidors de 2n Batxillerat han de vindre a la secretària del centre de l'1 al 5 de juliol per a matricular-se personalment.

IMPORTANT: Aquells alumnes de l'ESO i Batxillerat que no superen el curs han de vindre personalment a la secretària del centre a formalitzar la matrícula. Podran agafar els sobres de matrícula a partir del 26 de juny , disponibles en la CONSERGERIA del centre.

 

MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE FP presencials

Curs actual (23-24) Pròxim CURS en 24-25 DATES LLOC Repetidors
1r Cicles Formatius presencials 23-24

Actualment matriculats en l'IES Mare Nostrum

2n Cicles Formatius presencials del centre (alumnes que estan cursant 1r curs) 1 al 7 juliol 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA FP PRESENCIAL Tindran accés a la matrícula tant els que superen el curs com els repetidors
.
Alumnes de PRESENCIAL que només han de cursar les pràctiques i/o el projecte el curs 24-25 Només FCT i/o Projecte alumnes PRESENCIAL 1 al 7 juliol 2024 en Aules

Accés amb el seu NIA

MATRICULA FP PRESENCIAL Emplenar el formulari de matricula específic per a FCT i/o projecte.
Alumnes de SEMIPRESECIAL que només han de cursar FCT i/o projecte. Només FCT i/o Projecte alumnes SEMI PRESENCIAL 1 al 7 juliol 2024 en Aules de semipresencial

Accés amb el seu NIA

Secretària Virtual Emplenar el formulari de matricula específic per a FCT i/o projecte.
Tramitació de títols de finalització d'estudis Totes les especialitats A partir de l'1 de juliol de 2024 Aportar documentació en la secretària del centre.

Consultar documentació necessària en la nostra Web

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE PRESENCIALS

(Esta informació no és vàlida per als alumnes de semipresencial del centre)

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen curs en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d'admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o pre-inscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Estos alumnes interns són:

 • Alumnes de 1r de Cicles Formatius PRESENCIALS.
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es consideren alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S'ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma "AULES" creant diferents cursos que entraran en diferents dates per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial. Els alumnes repetidors d'ESO, Batxillerat i 2n Cicles presencials SI han de passar per secretària per a formalitzar la matrícula, en un dia especificat en el calendari.

CICLES FORMATIUS PRESENCIALS La matricula es realitzarà en l'espai d'Aules MATRICULA FP PRESENCIAL  que estarà obert des del dia 1 al 7 de juliol de 2024, tindran accés els alumnes de Cicles Formatius Presencials del centre i podran formalitzar la matricula emplenant un formulari i pujant els arxius dins de l'espai d'Aules.

 

 

PROVES HOMOLOGADES D’IDIOMES-A2

Vols obtindre una certificació de nivell A2 d’anglés i/o francés sent alumne de l’IES Mare Nostrum? Ja s’ha publicat la Resolució que convoca les proves. Si tens almenys 16 anys o els complixes enguany pot apuntar-te a l’examen de les proves homologades d’idiomes en el centre.

Accedix a tota la informació polsant el següent enllaç: