BATXILLERAT

DISTRIBUCIÓ DE LES HORES LECTIVES SETMANALS DEL BATXILLERAT EN RÈGIM ORDINARI DIÜRN

(DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat)


1º BATXILLERAT

2º BATXILLERAT