BATXILLERAT

DISTRIBUCIÓ DE LES HORES LECTIVES SETMANALS DEL BATXILLERAT EN RÈGIM ORDINARI DIÜRN


1º BATXILLERAT

2º BATXILLERAT