CALENDARI ESCOLAR

El Calendari Escolar a la Comunitat Valenciana ve fixat per la Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Centres Docents.

Els dies no lectius fixats pel Consell Escolar Municipal, de l'Ajuntament d'Alacant venen aprovats en la següent Resolució de la Direcció Territorial d'Alacant.

A proposta de l'Ajuntament d'Alacant, el Director general de Centres Docents autoritza la modificació del calendari escolar del curs 2022-2023 en la localitat d'Alacant, declarant lectiu el 17 d'abril i no lectiu el 21 d'abril de 2023, en la següent Resolució de 6 d'octubre de 2022.

CURS 2022/2023

calendari2223