CALENDARI ESCOLAR

El Calendari Escolar a la Comunitat Valenciana ve fixat per la Resolució de 14 de juny de 2023, de la Direcció General de Centres Docents.

Els dies no lectius fixats pel Consell Escolar Municipal, de l'Ajuntament d'Alacant venen aprovats en la següent Resolució de la Direcció Territorial d'Alacant.

A proposta del Consell Escolar Municipal, s'autoritza la modificació del calendari escolar per a substituir el 8 d'abril pel dia 12 d'abril com a dia no lectiu, segons es pot veure en la Resolució del director general de Centres Docents.

CURS 2023/2024

calendari2324