ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Normativa d'admissió. Normativa i informació completa de l'admissió de la Generalitat Valenciana.

Alumnat que finalitza etapa ha de participar en el procés d'admissió per al curs següent.

ESO / BATXILLERAT

ALUMNAT NOVA INCORPORACIÓ. ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ

Aplicable als següents casos:

 • Alumnes de 6é de primària de col·legis que NO estan adscrits al centre.
 • Alumnes de 4ºESO que passen a 1r de Batxillerat.
 • Alumnes que, en el curs acadèmic actual, no estan matriculats en el centre.

MATRICULACIÓ ALUMNES DEL CENTRE QUE CONTINUAN ELS SEUS ESTUDIS

Aplicable solo a ensenyaments de modalitat presencial i per als següents casos:

 • Alumnes de 6é de primària dels col·legis adscrits de l'El Palmerar i Sant Gabriel.
 • Alumnes de 1ºESO, 2ºESO i 3ºESO que passen al curs següent.
 • Alumnes de 1r de Batxillerat
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ALUMNAT NOUS ESTUDIS- ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ (Mod. Presencial)

Procediment d'admissió i matrícula per a formació professional en la modalitat presencial. Este procediment aplica en els següents casos:

 • Persones interessades en accedir a un cicle formatiu presencial.
 • Alumnes que en el curs acadèmic actual NO estan matriculats en l'IES Mare Nostrum (per exemple, alumnes que en el curs actual es troben cursant estudis d'FP en un altre centre educatiu i volen continuar els seus estudis en l'IES Mare Nostrum).

ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ (Mod. Semipresencial)

Procediment d'admissió i matrícula d'alumnat de formació professional, en la modalitat semipresencial.

ALUMNAT QUE CONTINUA ELS SEUS ESTUDIS -MATRICULACIÓ ALUMNES DEL CENTRE

Aplicable solo a alumnes que, en el curs acadèmic actual, es troben matriculats en l'IES Mare Nostrum d'ensenyaments d'FP de modalitat presencial i per als següents casos:

 • Alumnes de 1r de Cicles Formatius PRESENCIALS.
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.