Horaris de les tutories col·lectives de grups semipresencials (curs 2022 – 2023)

Al costat del grup apareix el nom i el correu electrònic del tutor. Faça clic sobre el nom del grup per a veure l’horari d’aquest.

L’assistència a les tutories col·lectives no és obligatòria, encara que sí que és recomanable.

Les tutories col·lectives s’imparteixen en horari matutí i vespertí.

Dates d’exàmens semipresencials (curs 2022 – 2023)

Segons la normativa vigent, els exàmens es podran realitzar fins a cinc dies consecutius de les següents setmanes:

Exàmens dels mòduls de segon

 • Primera avaluació: del 28 de novembre al 2 de desembre de 2022
 • Avaluació final ordinària: del 6 al 10 de març de 2023

Exàmens dels mòduls de primer

 • Primera avaluació: del 12 al 16 de desembre de 2022
 • Segona avaluació: del 13 al 17 de març de 2023
 • Avaluació final ordinària: del 5 al 9 de juny de 2023

Les dates i hores exactes es comunicaran amb la major antelació possible.

Inici de curs semipresencial (2022 – 2023)

Les presentacions dels grups semipresencials es realitzaran telemàticament

Les presentacions telemàtiques començaran a les 18:30 hores

Faça clic ací per a entrar en la presentació dels grups de segon d’AF i AD

Faça clic ací per a entrar en la presentació dels grups de segon d’ASIR, DAM i DAW

Faça clic ací per a entrar en la presentació dels grups de primer d’AF

Faça clic ací per a entrar en la presentació dels grups de primer d’ASIR, DAM i DAW

Dates de les presentacions dels grups semipresencials de segon

 • Dia 14 de setembre: grups de segon d’administració i finances i d’assistència a la direcció
 • Dia 15 de setembre: grups de segon d’AGAFAR, DAM i DAW

Començament de les classes dels grups semipresencials de segon

Els grups semipresencials de segon comencen les classes el dia 19 de setembre

Dates de les presentacions dels grups semipresencials de primer

 • Dia 21 de setembre: grups de primer d’administració i finances
 • Dia 22 de setembre: grups de primer d’ASIR, DAM i DAW

Començament de les classes dels grups semipresencials de primer

Els grups semipresencials de primer comencen les classes de dia 26 de setembre

Contingut de les presentacions dels grups semipresencials (curs 2021 – 2022)

Presentació dels grups semipresencials de primer d’administració i finances

Faça clic ací per a veure la presentació dels grups semipresencials de primer d’administració i finances

Presentació dels grups semipresencials de segon d’administració i finances i assistència a la direcció

Faça clic ací per a veure la presentació dels grups semipresencials de segon d’administració i finances i assistència a la direcció

Presentació dels grups semipresencials de primer d’ASIR, DAM i DAW

Faça clic ací per a veure la presentació dels grups semipresencials de primer d’ASIR, DAM i DAW

Presentació dels grups semipresencials de segon d’ASIR, DAM i DAW

Faça clic ací per a veure la presentació dels grups semipresencials de segon d’ASIR, DAM i DAW

Sol·licitud d’accés a Web Família

Informació sobre Web Família

Si és alumne major d’edat o pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne que estiga cursant estudis en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana, pot sol·licitar les claus per a utilitzar aquesta aplicació.

Instruccions per a accedir a la Web Família

L’adreça d’accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a aquesta informació és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, o alumne major d’edat d’educació semipresencial i donar-se d’alta en aquest servei.

Els passos a seguir per a donar-se d’alta són els següents:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla. Model sol·licitud accés a Web Família.
 2. Alumnes d’ensenyament PRESENCIAL: Emplenar i entregar en persona, per correu ordinari o certificat en el centre (mai per correu electrònic) l’imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en aqueix cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i signar una sol·licitud. No fa falta renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-lo. Per tant, si ja la va sol·licitar l’any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assisteixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cadascun d’ells.
 3. Alumnes d’ensenyament SEMIPRESENCIAL: Aquest tràmit es fa per “Aules”, en la “Secretària Virtual” hi ha un apartat per a realitzar-lo. També pots enviar la teua sol·licitud a l’email 03012736.info@edu.gva.es i intentarem tramitar la teua sol·licitud com més prompte millor.
 4. Activació de l’accés:
  1. En cas d’haver sol·licitat accés a Web família, l’aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l’accés.
  2. Per a accedir a la pàgina haurà d’introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.