Contingut de les presentacions dels grups semipresencials (curs 2021 – 2022)

Presentació dels grups semipresencials de primer d’administració i finances

Faça clic ací per a veure la presentació dels grups semipresencials de primer d’administració i finances

Presentació dels grups semipresencials de segon d’administració i finances i assistència a la direcció

Faça clic ací per a veure la presentació dels grups semipresencials de segon d’administració i finances i assistència a la direcció

Presentació dels grups semipresencials de primer d’ASIR, DAM i DAW

Faça clic ací per a veure la presentació dels grups semipresencials de primer d’ASIR, DAM i DAW

Presentació dels grups semipresencials de segon d’ASIR, DAM i DAW

Faça clic ací per a veure la presentació dels grups semipresencials de segon d’ASIR, DAM i DAW

Horaris de les tutories grupals de grups semipresencials (curs 2021 – 2022)

IMPORTANT: Per a complir a les aules amb l’aforament màxim del protocol anti Covid-19, l’alumnat haurà de sol·licitar cita prèvia, mitjançant la plataforma “Aules” o per correu electrònic, per a assistir a les tutories grupals.

Al costat del grup apareix el nom i el correu electrònic del tutor. Faça clic sobre el nom del grup per a veure l’horari d’aquest.

L’assistència a les tutories grupals no és obligatòria, encara que sí que és recomanable.

Les tutories grupals s’imparteixen en horari matutí i vespertí.

Dates d’exàmens semipresencials (curs 2021 – 2022)

Els exàmens es realitzaran durant tres dies consecutius de les següents setmanes.

Exàmens dels mòduls de segon

 • Primera avaluació: del 29 de novembre al 3 de desembre de 2021
 • Avaluació final ordinària: del 7 a l’11 de març de 2022

Exàmens dels mòduls de primer

 • Primera avaluació: del 13 al 17 de desembre de 2021
 • Segona avaluació: del 21 al 25 de març de 2022
 • Avaluació final ordinària: del 6 al 10 de juny de 2022

Les dates i hores exactes es comunicaran amb la major antelació possible.

Inici de curs semipresencial (2021 – 2022)

Les presentacions dels grups semipresencials es realitzaran telemàticament

Les presentacions telemàtiques començaran a les 18.30 hores

L’enllaç a la presentació es col·locarà ací a les 18.15 hores

Instruccions per a connectar-se a la presentació telemàtica

Dates de les presentacions dels grups semipresencials de segon

 • Dia 15 de setembre: grups de segon d’administració i finances i d’assistència a la direcció
 • Dia 16 de setembre: grups de segon d’AGAFAR, DAM i DAW

Començament de les classes dels grups semipresencials de segon

Els grups semipresencials de segon comencen les classes el dia 20 de setembre

Dates de les presentacions dels grups semipresencials de primer

 • Dia 22 de setembre: grups de primer d’administració i finances
 • Dia 23 de setembre: grups de primer d’AGAFAR, DAM i DAW

Començament de les classes dels grups semipresencials de primer

Els grups semipresencials de primer comencen les classes de dia 27 de setembre

Instruccions per a accedir al correu corporatiu

Descripció del servei

L’alumnat de l’IES Mare Nostrum disposarà d’un compte de correu corporativa una vegada es formalitze la seua matrícula en el centre. Aquest correu és creat pel personal de l’IES Mare Nostrum.

Accés al servei de correu

 1. Accedir a la pàgina de login de GMail (https://gmail.es)
 2. Iniciar sessió escrivint el nom d’usuari del compte del correu corporatiu
 3. El nom d’usuari de correu corporatiu està format pel primer cognom de l’alumne seguit del seu número d’expedient i finalment @iesmarenostrum.com
  Exemple: perez12345@iesmarenostrum.com

Contrasenya d’accés per a alumnat amb DNI

La contrasenya inicial per a aquest correu corporatiu és el DNI amb lletra majúscula completat a deu dígits afegint zeros per l’esquerra. Exemples:

 • Al DNI 12345678Z li correspon la contrasenya inicial 012345678Z
 • Al DNI   1234567L li correspon la contrasenya inicial 001234567L

Contrasenya d’accés per a alumnat amb NIE

La contrasenya inicial per a aquest correu corporatiu és el NIE amb lletres majúscules completat a deu dígits afegint zeros per l’esquerra després de la primera lletra.

 • Exemple: Al NIE Y1234567X li correspon la contrasenya inicial Y01234567X

Sol·licitud d’accés a Web Família

Informació sobre Web Família

Si és alumne major d’edat o pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne que estiga cursant estudis en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana, pot sol·licitar les claus per a utilitzar aquesta aplicació.

Instruccions per a accedir a la Web Família

L’adreça d’accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a aquesta informació és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, o alumne major d’edat d’educació semipresencial i donar-se d’alta en aquest servei.

Els passos a seguir per a donar-se d’alta són els següents:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla. Model sol·licitud accés a Web Família.
 2. Alumnes d’ensenyament PRESENCIAL: Emplenar i entregar en persona, per correu ordinari o certificat en el centre (mai per correu electrònic) l’imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en aqueix cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i signar una sol·licitud. No fa falta renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-lo. Per tant, si ja la va sol·licitar l’any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assisteixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cadascun d’ells.
 3. Alumnes d’ensenyament SEMIPRESENCIAL: Aquest tràmit es fa per “Aules”, en la “Secretària Virtual” hi ha un apartat per a realitzar-lo i donar-se d’alta.
 4. Activació de l’accés:
  1. En cas d’haver sol·licitat accés a Web família, l’aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l’accés.
  2. Per a accedir a la pàgina haurà d’introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.