FORMACIÓ PROFESSIONAL


INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Els cicles d'Administració de sistemes informàtics en xarxa, Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i Desenvolupament d'aplicacions web també són impartits en la modalitat de SEMIPRESENCIAL.


ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Els cicles d'Administració i finances i Assistència a la direcció també són impartits en la modalitat de SEMIPRESENCIAL.