Sessió per a aclarir dubtes de secretària

Dijous que ve dia 28 de setembre de 2023 a les 16.30 hores realitzaré una videoconferència per Teams per a aclarir dubtes a tots els estudiants que es connecten. Es posarà l’enllaç Teams ací.

Preguntes que em feu sempre sobre convalidacions, matrícula, exempció de FCT, ampliacions de matrícula, renúncies, convocatòries, etc.

Amb posterioritat deixaré penjat el vídeo que també podreu trobar en el canal de Youtube de la secretària del centre. Prem ací per a anar al canal.

Dates d’exàmens semipresencials (curs 2023 – 2024)

Segons la normativa vigent, els exàmens es podran realitzar fins a cinc dies consecutius de les següents setmanes:

Exàmens dels mòduls de segon

 • Primera avaluació: del 27 de novembre a l’1 de desembre de 2023
 • Avaluació final ordinària: del 4 al 8 de març de 2024

Exàmens dels mòduls de primer

 • Primera avaluació: de l’11 al 15 de desembre de 2023
 • Segona avaluació: de l’11 al 15 de març de 2024
 • Avaluació final ordinària: del 3 al 7 de juny de 2024

Les dates i hores exactes es comunicaran amb la major antelació possible.

Tutors i horaris de les tutories col·lectives de grups semipresencials (curs 2023 – 2024)

Al costat del grup apareix el nom i el correu electrònic del tutor. Faça clic sobre el nom del grup per a veure l’horari d’aquest.

L’assistència a les tutories col·lectives no és obligatòria, encara que sí que és recomanable.

Les tutories col·lectives s’imparteixen en horari matutí i vespertí.

Llista espera curse d’especialització CIBERSEGURETAT- MATRICULACIÓ

Totes les persones de la llista d’espera del curs d’especialització de CIBERSEGURETAT tenen plaça després del recompte de matricula.

La matrícula per al curs d’especialització de CIBERSEGURETAT es realitza del 13 al 15 de setembre de manera presencial en la secretària del centre en horari de 9 a 13.30 hores.

Documentació a aportar:

 • Fulla de matrícula, prem ací per a descarregar.
 • Justificant d’ingrés, prem ací per a veure detalls.
 • Fotocòpia i original del DNI o document d’identificació.
 • Fotocòpia i original de la titulació de grau superior d’accés al curs d’especialització si no s’ha estudiat en l’IES Mare Nostrum. Si és alumne del centre indicar-lo en la sol·licitud.
 • Acceptació dels acords de funcionament del centre signat, prem ací per a descarregar arxiu.

Una vegada finalitze el termini de matricula es procedirà a assignar les possibles places vacants als sol·licitants que hagen presentat sol·licitud en la secretària del nostre centre.

Inici de curs semipresencial (2023 – 2024)

Presentació dels grups semipresencials

El dimarts 19 de setembre a les 18.30 es realitzarà la presentació dels cicles formatius semipresencials. Serà en línia, per a accedir prema en aquest enllaç.

Prema ací per a veure la presentació.

Reunió inicial amb tutor/a

Del 21 al 29 de setembre els tutors/as convocaran una reunió en línia amb el seu grup.

La convocatòria i l’enllaç a reunió (Teams) estarà disponible en Aules.

Començament de les classes

Tots els grups semipresencials comencen les classes el dia 25 de setembre.

Matrícula curs d’especialització CIBERSEGURETAT

La matrícula per al curs d’especialització de CIBERSEGURETAT es realitza del 6 al 12 de setembre de manera presencial en la secretària del centre en horari de 9 a 13.30 hores.

Documentació a aportar:

 • Fulla de matrícula, prem ací per a descarregar.
 • Justificant d’ingrés, prem ací per a veure detalls.
 • Fotocòpia i original del DNI o document d’identificació.
 • Fotocòpia i original de la titulació de grau superior d’accés al curs d’especialització si no s’ha estudiat en l’IES Mare Nostrum. Si és alumne del centre indicar-lo en la sol·licitud.
 • Acceptació dels acords de funcionament del centre signat, prem ací per a descarregar arxiu.

Una vegada finalitze el termini de matricula es procedirà a assignar les possibles places vacants als alumnes que figuren en la llista d’espera. Consulta ací la llista d’admesos i llista d’espera.