Proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior de F.P.

 • Dates INSCRIPCIÓ: Del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, els dos inclusivament.
 • Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023.
 • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 20 al 21 de febrer de 2023.
 • Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 27 de febrer de 2023.
 • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula: Fins al 29 de març de 2023.
 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l’alumnat: Fins al 7 de març de 2023.
 • Realització proves: entre el 18 i el  28 d’abril de 2023 en calendari que es publicarà oportunament.
 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2023.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Normativa sobre de les proves d'accés

És important que li dones una ullada a la pàgina oficial de GVA sobre les Proves d'Accés. Et deixem diversos enllaços.

Requisits

Condicions d'accés:

 • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs.
 • Grau Superior: Tindre 19 anys d'edat o cumplilos durant l'any en curs.

Emplenar els impresos: Es poden descarregar des d'internet en els següents enllaços:

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

 

Termini d’inscripció per a Proves d’Accés. Del 20/03 al 31/3 2023

Normativa i calendari Termini per a la inscripció: Del dilluns 20 al divendres 31 de març de 2022, tots dos inclusivament. Condicions d’accés: Grau Mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant el 2021.Grau Superior: Tindre 19 anys d’edat o cumplilos durant 2021. Emplenar els impresos: Es poden descarregar des d’internet en els següents enllaços: … Read more

Leer más

Proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior de F.P.

Dates INSCRIPCIÓ: Del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, els dos inclusivament. Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023. Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 20 al 21 de febrer de 2023. Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 27 de febrer de … Read more

Leer más

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Normativa sobre de les proves d’accés És important que li dones una ullada a la pàgina oficial de GVA sobre les Proves d’Accés. Et deixem diversos enllaços. Presentació i calendari. Normativa. Orientacions de Grau Mitjà i orientacions de Grau Superior. Exemples d’exàmens d’altres anys. Requisits Condicions d’accés: Grau Mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los … Read more

Leer más

Llistat definitiu beques Erasmus+ cursos de formació per a personal.

Consulte el llistat definitiu de participants seleccionats per als cursos de formació, àmbit Educació Escolar. Consulte el llistat definitiu de participants seleccionats per als cursos de formació, àmbit Formació Professional.

Leer más

Bon Nadal des de l’IES Mare Nostrum

Leer más

Jornada fantàstica amb cursa solidària, zumba i altres activitats nadalenques junt a l’IES Badia de Baver, 22 de desembre 2022. Bon Nadal per a tots.

Leer más

Llistat provisional beques Erasmus+ cursos formació per a personal.

Consulte el llistat provisional de participants seleccionats per als cursos de formació, àmbit Educació Escolar. Consulte el llistat provisional de participants seleccionats per als cursos de formació, àmbit Formació Professional.

Leer más

Formulari per a sol·licitar alumnes en pràctiques (FP DUAL)

Leer más

Betlem Mare Nostrum

Els nostres alumnes posen el Betlem de Nadal

Leer más

Activitats per a sensibilitzar del Dia internacional de les persones amb discapacitat

El 3 de desembre se celebra el Dia internacional de les persones amb discapacitat. Amb l’objectiu de visibilitzar l’sport adaptat, els alumnes de 1r de Batxillerat han preparat una jornada en la qual els seus companys de l’ESO han pogut provar en les seues classes d’Educació Física diferents sports com el goalball, el futbol per … Read more

Leer más

Formulari per a sol·licitar alumnes en pràctiques (FP DUAL)

Activitats per a sensibilitzar del Dia internacional de les persones amb discapacitat

El 3 de desembre se celebra el Dia internacional de les persones amb discapacitat. Amb l’objectiu de visibilitzar l’sport adaptat, els alumnes de 1r de Batxillerat han preparat una jornada en la qual els seus companys de l’ESO han pogut provar en les seues classes d’Educació Física diferents sports com el goalball, el futbol per a cecs, els relleus i el voleibol adaptat. 

Renúncies i baixes de matrícula

Curs escolar 2022-2023. Renúncia a mòduls, és per a renunciar a la convocatòria, en presencial i en semipresencial.

La sol·licitud perquè s'admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà mitjançant l'Imprés de Renúncia a Mòduls amb una antelació mínima d'un mes a la data d'avaluació final del mòdul.

 • Mòduls de primer curs de qualsevol cicle formatiu, la data limite per a presentar la renúncia és:
  • Convocatòria ordinària (juny), la data limite per a demanar renúncia és fins al 7 de maig de 2023.
  • Convocatòria extraordinària (juliol), la data limite per a demanar la renúncia és fins al 28 de maig de 2023
 • Mòduls de segon curs de qualsevol cicle formatiu la data limite per a presentar la renúncia és:
  • Convocatòria ordinària (març), la data límit per a demanar la renúncia és fins al 12 de febrer 2023
  • Convocatòria extraordinària (juny), la data límit per a demanar la renúncia és fins al 14 de maig de 2023

IMPORTANT: S'ha de presentar juntament amb la renúncia documentació o escrit que avalen les circumstàncies per les quals se sol·licita la renúncia als mòduls. Si és per treball (contracte de treball, o similar), si és per fills xicotets (llibre de família i escrit explicatiu), per malaltia (algun document acreditatiu), etc.

Curs escolar 2022-2023. Anul·lació total de matrícula règim PRESENCIAL i Semipresencial.

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula hauran de presentar-se mitjançant l'Imprés d'Anul·lació de Matrícula davant la direcció del centre amb una antelació d'almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

 • Primer curs: la data límit per a anul·lar la matricula és fins al 30 de març 2023
 • Segon curs: la data límit per a anul·lar la matricula és fins al 14 de gener de 2023

L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s'haguera matriculat.

Curs escolar 2022-2023. Anul·lació de matrícula en règim SEMIPRESENCIAL de modulos individuals, no de tot el curs.

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula d'alguns mòduls hauran de presentar-se mitjançant l'Imprés d'Anul·lació de Matrícula semipresencial davant la direcció del centre amb una antelació d'almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

 • Primer curs: la data límit per a anul·lar la matricula de mòduls és fins al 30 de març de 2023
 • Segon curs: la data límit per a anul·lar la matricula de mòduls és fins al 14 de gener 2023

L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació dels mòduls professionals que s'hagen sol·licitat.