LLISTATS PROVISIONALS BATXILLERAT

S’han publicat els llistats provisionals d’admesos i no admesos per a bachillereto. Reclamacions o al·legacions a través de la plataforma de la Conselleria Adminova. El detall de la baremació de la sol·licitud la pot consultar cada usuari a través de la mateixa aplicació, polsat en Accions i desplegat la baremació.

==> Admesos

==> No admesos

Llistats provisionals d’admissió FP

A continuació es publiquen els llistats d’admesos i no admesos de cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

IMPORTANT: Si es vol realitzar una reclamació o al·legació s’ha de fer per Adminova i s’ha de descriure exactament el que es vol reclamar, per exemple: tipus d’accés, nota del requisit, etc. Has de tindre en compte que hem de revisar algun apartat concret de la sol·licitud, aquelles reclamacions que no són específiques o concretes no podem resoldre-les ja que el centre no decidix a qui se li dona o no una vacant, eixe procés el resol València a través de la plataforma informàtica.

ADMESOS

NO ADMESOS

Els llistats DEFINITIUS es publicaran el 23 de juliol, després d’això cal formalitzar la matrícula. Per favor llegiu la informació publicada en la web per a cada tipus d’estudis i veure com formalitzar la matrícula, fes clic en la modalitat a la qual et matricularàs:

CICLES FORMATIUS PRESENCIALS
Important consultar dates de matricula per cicles formatius i fulles de matrícula i altra documentació necessària per a la matrícula.
CICLES FORMATIUS SEMIPRESENCIALS
Important consultar com fer la matrícula i com demanar ampliacions o plaça en el cas que no s’haja adjudicat cap mòdul.

Informació pública relativa a l’admissió d’ESO i Batxillerat per a curs 24-25

Informació relativa al procés d’admissió que els aspirants als estudis d’ESO o Batxillerat han de conéixer:

 • Normes d’organització i funcionament, enllaç per a veure-les.
 • Normativa reguladora de l’admissió de l’alumnat i els criteris de baremació. Polsa en l’enllaç per a descarregar els criteris de baremació.
 • Criteris en el qual s’assigna la puntuació de la circumstància específica de l’IES Mare Nostrum. Polsa en l’enllaç per a consultar la informació.

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025.

Sessió informativa ADMISSIÓ FP 24-25

Dijous passat 23 de maig es va celebrar una videoconferència per a explicar i aclarir alguns dubtes de l’admissió de cicles formatius per al curs 2024-2025. Per a aquells que no vau poder assistir us deixe la gravació del vídeo ací.

MATRÍCULA ALUMNES ESO- BATXILLERAT DEL CENTRE

Curs actual (23-24) Pròxim CURS en 24-25 DATES LLOC Repetidors
Alumnes de col·legis adscrits Sant Gabriel i El Palmerar cursant 6ºprimaria. Cursaran el pròxim curs 1ESO El dia 26 i 27 de juny de 2024 Secretaria del centre. Recollida de sobre de matrícula en el propi col·legi. Tindran dia i hora de matrícula.
Alumnes de 1ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 2ESO  Del 4 al 14 de juny 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 2ESO 24-25 Repetidors de 1ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes de 2ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 3ESO  Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

(ampliat fins al 7 de juny)

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 3ESO 24-25 Repetidors de 2ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes de 3ESO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 4ESO  Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

(ampliat fins al 7 de juny)

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 4ESO 24-25 Repetidors de 3ESO i 4ESO matricula presencial en secretària el 27 i 28 de juny 2024.
Alumnes d'1 BACHILLLERATO actuals matriculats en l'IES Mare Nostrum Cursaran el pròxim curs 2 BATXILLERAT
Del 22 de maig al 3 juny 2024 en Aules.

(ampliat fins al 7 de juny)

Accés amb el seu NIA

MATRICULA 2BACHILLERATO 24-25 Repetidors de 1r BACH i 2n BACH matricula presencial en secretària de l'1 al 5 juliol 2024

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES ESO i BATXILLERAT DEL CENTRE

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen curs en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d'admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o pre-inscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Estos alumnes interns són:

 • Alumnes de 6é de primària dels col·legis adscrits de l'El Palmerar i Sant Gabriel.
 • Alumnes de 1ºESO, 2ºESO i 3ºESO que passen al curs següent o repetixen el mateix curs.
 • Alumnes de 1r de Batxillerat
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es consideren alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S'ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma "AULES" creant diferents cursos que entraran en diferents dates per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial. Els alumnes repetidors d'ESO, Batxillerat i 2n Cicles presencials SI han de passar per secretària per a formalitzar la matrícula, en un dia especificat en el calendari. 

1ºESO alumnat adscrit (Sant Gabriel i El Palmerar). Recollida de sobre de matrícula en el seu propi colegío del 17 al 19 de juny 2024. Matrícula  el 26 i 27 de juny de 2024 en el sobre de matrícula tindran la data i hora.

ESO i Batxillerat alumnes del centre durant el curs actual:

 • 2n ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 2ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 1ºESO.
  • Procés de matrícula és des de de el  4 al 14 de juny de 2024. Selecció d'optatives de 2ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 1ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28  de  juny personalment a realitzar la matrícula.

 

 • 3r ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 3ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 2ºESO.
  • Procés de matrícula i pagament de taxes des del 22 maig al 3 juny (ampliat fins al 7 de juny) 2024 en el curs d'Aules.
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 2ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores personalment a realitzar la matrícula.

 

 • 4t ESO: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 4ESO 24-25 per a alumnes que estan durant este curs 23-24 en 3ºESO.
  • Procés de matrícula és des del 22 de maig al 3 de juny (ampliat fins al 7 de juny) de 2024. Selecció d'itinerari i optatives de 4ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula.
  • Repetidors de 3ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores per a modificar la seua matrícula feta en Aules.
  • Repetidors de 4ºESO han de vindre a la secretària del centre el 27 o 28 juny a les 10.00 hores.

 • 2n BATXILLERAT: Espai d'Aules anomenat MATRICULA 2BACHILLERATO 24-25 per als alumnes que estan durant este curs 23-43 en 1r Batxillerat.
  • Procés de matrícula és des del 22 de maig al 3 de juny (ampliat fins al 7 de juny) de 2024. Selecció d'optatives de 2n Batxillerat
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula. 
  • Repetidors de 1r Batxillerat han de vindre a la secretària del centre de l'1 al 5 de juliol per a matricular-se personalment.
  • Repetidors de 2n Batxillerat han de vindre a la secretària del centre de l'1 al 5 de juliol per a matricular-se personalment.

IMPORTANT: Aquells alumnes de l'ESO i Batxillerat que no superen el curs han de vindre personalment a la secretària del centre a formalitzar la matrícula. Podran agafar els sobres de matrícula a partir del 26 de juny , disponibles en la CONSERGERIA del centre.

 

MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE FP presencials

Curs actual (23-24) Pròxim CURS en 24-25 DATES LLOC Repetidors
1r FP BÀSICA 23-24

Actualment matriculats en l'IES Mare Nostrum

2n FP Bàsica (alumnes que estan cursant 1r curs)

Repetidors de 1r o de 2n curs d'FP Bàsica

1 al 5 juliol 2024 de manera presencial en el centre en la Secretària del centre de 10 a 13.30 hores.

Recollida del sobre de matrícula el divendres 28 de juny en la consergeria del centre.

Els repetidors també han de vindre a matrícularse de manera presencial.
.
1r Cicles Formatius presencials 23-24

Actualment matriculats en l'IES Mare Nostrum

2n Cicles Formatius presencials del centre (alumnes que estan cursant 1r curs) 1 al 7 juliol 2024 en Aules.

Accés amb el seu NIA

MATRICULA FP PRESENCIAL Tindran accés a la matrícula tant els que superen el curs com els repetidors
.
Alumnes de PRESENCIAL que només han de cursar les pràctiques i/o el projecte el curs 24-25 Només FCT i/o Projecte alumnes PRESENCIAL 1 al 7 juliol 2024 en Aules

Accés amb el seu NIA

MATRICULA FP PRESENCIAL Emplenar el formulari de matricula específic per a FCT i/o projecte.
Alumnes de SEMIPRESECIAL que només han de cursar FCT i/o projecte. Només FCT i/o Projecte alumnes SEMI PRESENCIAL 1 al 7 juliol 2024 en Aules de semipresencial

Accés amb el seu NIA

Secretària Virtual Emplenar el formulari de matricula específic per a FCT i/o projecte.
Tramitació de títols de finalització d'estudis Totes les especialitats A partir de l'1 de juliol de 2024 Aportar documentació en la secretària del centre.

Consultar documentació necessària en la nostra Web

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE PRESENCIALS

(Esta informació no és vàlida per als alumnes de semipresencial del centre)

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen curs en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d'admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o pre-inscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Estos alumnes interns són:

 • Alumnes de 1r de Cicles Formatius PRESENCIALS.
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es consideren alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S'ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma "AULES" creant diferents cursos que entraran en diferents dates per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial. Els alumnes repetidors d'ESO, Batxillerat i 2n Cicles presencials SI han de passar per secretària per a formalitzar la matrícula, en un dia especificat en el calendari.

CICLES FORMATIUS PRESENCIALS La matricula es realitzarà en l'espai d'Aules MATRICULA FP PRESENCIAL  que estarà obert des del dia 1 al 7 de juliol de 2024, tindran accés els alumnes de Cicles Formatius Presencials del centre i podran formalitzar la matricula emplenant un formulari i pujant els arxius dins de l'espai d'Aules.

 

 

Acte d’adjudicació de places LLISTA D’ESPERA Cicles Formatius PRESENCIALS

Aquells aspirants que no han obtingut plaça en els diferents cicles formatius que s’imparteixen en el nostre centre i estan en la llista d’espera, en la modalitat de PRESENCIAL ,poden acudir a l’acte únic d’adjudicació de vacants el DIMECRES 6 de SETEMBRE a les 12.00 hores en la sala d’actes.

L’ordre serà:

 • 12.00 hores SMR: Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • 12.15 hores GA: Grau Mitjà Gestió Administrativa només hi ha places en torn de vesprada
 • 12.30 hores AF i AD: Cicle Superior Administració i Finances i Grau Superior d’Assistència a la Direcció.
 • 12.45 hores AGAFAR, DAW i DAM: Cicles Superiors d’Informàtica (Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Web, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma).

Aquest acte d’adjudicació de places és NOMÉS PER Als ALUMNES DE LA LLISTA D’ESPERA. Si el teu cas és un altre pots consultar les instruccions que figuren en el següent arxiu en l’apartat 15, prem ací per a descarregar.

Si un cicle formatiu presencial té llista d’espera, sempre té preferència la llista d’espera sobre qualsevol altre si es generen vacants.

Sol·licitud plaça ESO llista d’espera

Sol·licitud alumnat d’ESO que ha participat en el procés d’admissió per al curs 23-24 i no té plaça en l’IES Mare Nostrum

Se cita a les famílies d’aquells alumnes que han participat en el procés d’admissió per al curs 23-23 i no han obtingut plaça en els estudis de l’ESO de l’IES Mare Nostrum, el divendres 1 de setembre de 10 a 12 hores, deuen per la secretària del centre per a emplenar un formulari amb dades que s’enviaran a la Conselleria d’Educació.

Aquest formulari sol el podrà emplenar aquell alumnat que haja participat en el procés d’admissió, no haja obtingut plaça i complisca algun dels següents requisits:

 • Que vinga a escolaritzar-se al sistema educatiu espanyol des d’un sistema educatiu estranger.
 • Que vinga d’un centre privat no subjecte a fons públics.
 • Que vinga d’un centre concertat i al·legue que vol un centre públic.
 • Que haja canviat de localitat o de zona.

La comissió d’escolarització procedirà a l’assignació de vacants a partir del 7 de setembre. Es dirà a partir d’aqueixa data.