Places vacants FP a data del 21 setembre de 2022

VACANTS CURS 2022-2023

PRESENCIAL:

 • Grau Mitjà Gestió Administrativa: HI HA VACANTS en el torn de vesprada, classes de 15 a 21 hores.
 • Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics en Xarxa: NO HI HA VACANTS, es gestiona la llista d’espera.
 • Grau Superior Administració i Finances, torn diürn de vesprada: NO HI HA VACANTS es gestiona la llista d’espera.
 • Grau Superior Administració i Finances nocturn: HI HA VACANTS, torn nocturn de 18 a 22 hores.
 • Grau Superior d’Assistència a la Direcció: HI HA VACANTS, torn de vesprada de 15 a 21 hores.
 • Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: NO HI HA VACANTS, es gestiona la llista d’espera.
 • Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web: NO HI HA VACANTS, es gestiona la llista d’espera.
 • Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma: NO HI HA VACANTS, es gestiona la llista d’espera.

SEMIPRESENCIAL: S’està gestionant la llista de NO ADMESOS per a ampliacions de matrícula i les sol·licituds presentades en la secretària del centre.

 • No hi ha vacants en els cicles de semipresencial, s’estan cobrint amb les sol·licituds presentades els dies passats i els llistats de no admesos.

La secretaria del centre tenen horari d’atenció al públic de 10 a 13 hores de dilluns a divendres, i també dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 hores.

SEMIPRESENCIAL Llistats admesos i Matricula de curs 2022-2023

SEMIPRESENCIAL

Procés de matrícula finalitzat

LLISTATS DEFINITIUS D’ADMESOS:

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en les dates que marca la normativa, el 29 de juliol, s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça escolar.

Per a sol·licitar plaça en un procés extraordinari, a partir del 14 de setembre s’abrírá un període de peticions per a assignar les possibles places vacants en els diferents mòduls, després de cobrir les peticions dels alumnes que figuren en el llistat de NO ADMESOS, que tenen preferència.

FP PRESENCIAL. Llistats d’admesos definitius i MATRICULA per a curs 2022-2023

CICLES FORMATIUS PRESENCIALS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR.

Llistats definitius i matricula curs 2022-2023

IMPORTANT ACUDIR A la MATRÍCULA EN LA DATA I HORA QUE s’INDICA

LLISTATS DEFINITIUS D’ADMESOS de Cicles Formatius presencials: Publicació el 21 de juliol de 2022

La matrícula serà PRESENCIAL en la Secretària del centre i s’ha d’aportar juntament amb les fulla de matrícula la següent documentació:

 • DNI original i fotocòpia
 • Requisit acadèmic d’accés al cicle formatiu (ESO, Batxillerat, Prova d’Accés, etc). Si ja ho vas portar quan vas fer l’admissió no fa falta que ho tornes a portar ja ho tenim.
 • Justificant de la transferència de l’ingrés de la matrícula. Dins de les fulles de matrícula trobaràs detall del pagament.

Estudis en la modalitat presencial de l’especialitat d’ADMINISTRACIÓ :

Estudis en modalitat presencial de l’especialitat d’INFORMÀTICA :

Si eres alumne de SEMIPRESENCIAL aquest procediment de matrícula no és per a tu, has de realitzar-lo en línia accedint a 2 formularis. Prem aqui per a anar a la informació.

La no formalització de la matrícula en les dates que publica la normativa s’entendrà que l’alumne RENÚNCIA a la plaça escolar, tant per a estudis presencials com semipresencial.

Processe matrícula alumnat nou admés 2022-2023

L’alumnat ADMÉS en les diferents LLISTES DEFINITIVES podrà recollir el sobre (ESO-Bachillerarato) o descarregar-se la fulla de matrícula de la web (Cicles Formatius presencials) per a matricular-se en les següents dates:

Recollida de sobre de matrícula o descàrrega de la web per a alumnes nous

Ensenyaments Data de recollida de sobre de matrícula
Formació Professional Bàsica divendres 15 de juliol de 2022 en consergeria
ESO dimarts 19 de juliol de 2022 en consergeria. Es pot realitzar en línia per a 1ºESO i 3ºESO
BATXILLERAT

divendres 22 de juliol de 2022 en consergeria (després de la publicació de llistes definitives d’admesos)

Es pot realitzar en línia

Cicles de Grau Mig presencials
Cicles de Grau Superior presencials
Les fulles de matrícula es poden descarregar de la web, tens l’enllaç una mica més a baix.
Cicles Grau Superior Semipresencials No necessiten fulles de matrícula, aquesta es realitzarà en línia mitjançant un enllaç que tens al final de la taula en el calendari de matrícula

CALENDARI DE MATRÍCULA ESO- Batxillerat- Cicles Grau Mitjà i Grau Superior PRESENCIALS

Enllaç per a anar a llistats i fulles de matrícula: https://portal.edu.gva.es/iesmarenostrum/es/2022/07/20/fp-presencial-listados-de-admitidos-definitivos-y-matricula-para-curso-2021-2022-es/

Si l’alumne no formalitzara la matrícula en el termini establit per la normativa s’entendrà que RENÚNCIA a la plaça escolar.

FP BàsicaDILLUNS 18 i DIMARTS 19 de 2022
de 10 a 13 hores
ESODIMECRES 20 de JULIOL de 2022
de 10 a 13 hores
BATXILLERATDILLUNS 25 de JULIOL de 2022
Batxillerat Ciènciesde 9 a 11 hores
Batxillerat d’Humanitats i CCSS11 a 12 hores
CICLES FORMATIUS GRAU MIG PRESENCIALSDIVENDRES 22 de JULIOL de 2022.
Gestió Administrativa- GAde 9 a 11 hores
Sistemes Microinformàtics i Xarxes- SMRd’11 a 13.30 hores
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR PRESENCIALSDIMARTS 26 de JULIOL de 2022
Administració i Finances presencial- AFde 9 a 12 hores
Assistència Direcció presencial- ADde 12 a 13.30 hores
DIMECRES 27 de JULIOL de 2022
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa presencial- A.S.I.Rde 9 a 10.30 hores
Desenvolupe Aplicacions Multipladorma presencial- DAMde 10.30 a 12 hores
DIJOUS 28 de JULIOL de 2022
Grau Superior Desenvolupament Aplicacions Web presencial- DAWde 10 a 13 hores
CICLES DE GRAU SUPERIOR SEMIPRESENCIALSMATRÍCULA del dilluns 25 al divendres 29 de JULIOL de 2022
AF- AD- AGAFAR- DAW- DAMLa matrícula serà en línia mitjançant un enllaç que es publicarà en la WEB. Prem ací per a anar a la informació

Llistats definitius i matrícula FP Bàsica curs 2022-2023

MATRICULA FP BÀSICA

Es recolliran els sobres de matrícula en la consergeria del centre el divendres 15 de juliol a partir de les 11 hores fins a les 15 hores.

La matrícula és presencial en la secretària del centre en l’horari de 10 a 14 hores els dies:

 • Dilluns 18 de juliol de 2022
 • Dimarts 19 de juliol de 2022

Llistats definitius de Formació Professional Bàsica:

 • Admesos. Prem ací per a descarregar llistat.
 • No admesos. Prem ací per a descarregar llistat

IMPORTANT: Cal vindre a formalitzar la matrícula sinó es perd la plaça.

Llistats provisionals d’admissió curse 2022-2023 Cicles Formatius

Llistats provisionals d'admissió curse 2022-2023 ESO

Aquests llistats són provisionals i s'ha d'esperar al dia 21 de juliol per a veure els llistats definitius i poder formalitzar la matrícula, es posarà en aquesta web tota la informació.

ADMESOS

 • Llistats admesos Cicles de Grau Mitjà. Prem ací per a descarregar.
 • Llistats admesos Cicles Grau Superior presencial. Prem ací per a descarregar.
 • Llistats admesos Cicles Grau Superior semipresencial. Prem ací per a descarregar.

NO ADMESOS

 • Llistats NO ADMESOS Cicles de Grau Mitjà. Prem ací per a descarregar.
 • Llistats NO ADMESOS Cicles Grau Superior presencial. Prem ací per a descarregar.
 • Llistats NO ADMESOS Cicles Grau Superior semipresencial. Prem ací per a descarregar.

Les reclamacions o al·legacions a aquestes llistes s'han de realitzar per www.telematricula.es


IMPORTANT

Un vegada s'obtinga plaça en els llistats del dia 21 de juliol, la matrícula serà

 • Presencial en la secretària del centre a partir del 22 de juliol per als cicles presencials. Es publicarà un calendari per a distribuir la matrícula per especialitats i també les fulles de matrícula i altra documentació específica dels cicles presencials, que s'ha de portar el dia de la matrícula.
 • A través d'un formulari en línia per als cicles semipresencials des del 25 al 29 de juliol.

Es recorda als alumnes que si no formalitzen la matrícula PERDRAN la seua plaça que serà adjudicada a estudiants de la llista d'espera.

Llistats provisionals d’admissió curse 2022-2023 ESO i BATXILLERAT

Llistats provisionals d'admissió curse 2022-2023 ESO

Aquests llistats són provisionals i s'ha d'esperar al dia 18 de juliol per a veure els llistats definitius i poder formalitzar la matrícula, es posarà en aquesta web tota la informació.

ADMESOS ESO

 • Llistats admesos provisionals ESO. Prem ací per a descarregar.

NO ADMESOS ESO

 • Llistats NO ADMITIDIOS provisionals ESO. Prem ací per a descarregar

Les reclamacions o al·legacions a aquestes llistes s'han de realitzar per www.telematricula.es amb l'usuari que es dió d'alta per a elabarar l'admissió.

BATXILLERAT

 • ADMESOS. Prem aqui per a descarregar arxiu.
 • NO ADMESOS. Prem aqui per a descarregar arxiu

Els llistats provisionals es publicaran en aquest mateix article el dia 12 de juliol.

Matrícula de FCT i/o Projecte

Els alumnes que el curs pròxim 2022-2023 només hagen de cursar la FCT i/o Projecte per tindre tots els altres modulos del cicle superats tenen la següent informació:

 1. Alumnes de semipresencial que en el curs actual (21-22) estan matriculats, tenen un apartat específic en la Secretària Virtual d’aules, on poden tramitar la matrícula de FCT i/o Projecte per al curs que ve 2022-2023
 2. Alumnes de 2n curs de cicles presencials, matrículados en el curs actual (21-22), tindran accés a partir de l’1 de juliol a Matricula FPpresencial d’aules per a formalitzar la matrícula de FCT i/o Projecte, per a fer-ho el curs que ve 2022-2023.
 3. Si no has estat matrículado durant el curs actual, però has realitzat amb nosaltres el cicle formatiu i el curs que ve 2022-2023 vols acabar la FCT i/o Projecte, per favor prem sobre el següent formulari per a deixar les teues dades i contactarem contingo per a formalitzar la matrícula. Aquest formulari és només per a alumnes que han cursat els seus estudis en el nostre centre.

Matricula alumnes 1ºESO de centres adscrits Sant Gabriel i El Palmerar

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES DE 1r ESO de centres adscrits Sant Gabriel i El Pameral

CURS 2022-2023

Els alumnes de 6é de primària dels CEIP Sant Gabriel i El Palmerar formalitzaran la matrícula en l’IES Mare Nostrum d’Alacant des del 22 de juny al 6 de juliol de 2022 a través d’un formulari que s’activarà en aquest mateix article.

Passos a seguir per a formalitzar la matricula: Emplenar els camps del formulari i pujar els arxius que es demanen (DNI dels pares, i justificant aportació AMPA).

Documents que s’han de llegir per a autoritzar en el formulari:

 • Acceptació de les Normes de funcionament.
 • Taxa per a abonar a l’AMPA. Descarregar arxiu ací.
 • Autorització de l’ús d’imagenes. Prem aqui per a veure document.
 • Autorització de l’ús d’instal·lacions esportives Antonio Samaranch. Prem aqui per a veure document.
 • Autorització d’entrevistes inicials a l’alumnat pel departament d’Orientació. Prem aqui per a veure document.
 • Autorització de realització de proves psicològiques col·lectives pel departament d’Orientació. Prem aqui per a veure document.

Accés al formulari de matrícula aquesta tancat, si no l’has realitzat passa pel centre perquè et fem la matrícula manualment. Consulta els documents anteriors (taxes, ús d’imatges, etc.). Has de parlar amb Direcció d’estudis del la ESO.

Si en fer la matrícula en línia es té algun problema es pot enviar un correu electrònic a 03012736.secretaria@edu.gva.es i ens posarem en contacte amb vostés al més prompte possible. Si envies un email, per favor, segueix les següents instruccions perquè la informació arribe al més prompte possible:

  • Posa en l’assumpte del missatge “Justificant ingresse 1ESO”, és important indicar 1ESO perquè el missatge es classifique correctament.
  • Escriu en el missatge la informació de l’alumne, com per exemple, nom i cognoms i que és per a matrícula 1ESO

També pot vindre personalment a la secretària del centre en horari de dilluns a divendres de 10 a 13 hores.

Ingrés de contribució amb  AMPA ( carnet escolar amb fotocòpies, biblioteca, manteniment informàtic, etc i done suport a activitats extraescolars i orles fi d’etapa)  , es farà un únic ingrés per família. Guardar justificant d’ingrés o transferència.  En la transferència el beneficiari és AMPA IES MARE NOSTRUM i el concepte el nom complet de l’alumne.

MATRÍCULA DELS ALUMNES DEL CENTRE

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE PRESENCIALS

(Aquesta informació no és vàlida per als alumnes de semipresencial del centre)

Els alumnes presencials del centre que passen al curs següent o repetisquen curs en la mateixa etapa educativa, NO NECESSITEN fer cap mena d'admissió prèvia (sol·licitud de plaça) o preinscripció, ja que tenen la seua plaça presencial reservada en el centre per al cuso següent, per tant passen a realitzar la matrícula. Aquests alumnes interns són:

 • Alumnes de 1ºESO, 2ºESO i 3ºESO que passen al curs següent o repeteixen el mateix curs.
 • Alumnes de 1r de Batxillerat
 • Alumnes de 1r de Cicles Formatius PRESENCIALS.
 • Repetidors de qualsevol curs presencial.

A més dels alumnes anteriors, aquells alumnes que es troben en els últims cursos de cada etapa i no superen el curs, amb la qual cosa han de repetir, també es considerán alumnes interns del centre i continuen conservant la seua plaça.

S'ha organitzat un sistema de matrícula a través de la plataforma "AULES" creant diferents cursos que entraran en diferents dates per a gestionar la matricula dels alumnes interns i evitar que hagen de vindre al centre de manera presencial.

CICLES FORMATIUS PRESENCIALS La matricula es realitzarà en l'espai d'aules MATRICULA FPPRESENCIAL  que estarà obert des del dia 17 de juny fins a el  6 de juliol, tindran accés els alumnes de Cicles Formatius Presencials del centre i podran formalitzar la matricula emplenant un formulari i pujant els arxius dins de l'espai d'aules.

 • Alumnes que superen el curs el 17 de juny i hagen de matricular-se en 2n curs presencial: Matrícula des del 17 de juny fins al 6 de juliol de 2022. Tindran accés al curs d'Aules creat per a formalitzar la matrícula MATRICULA FPPRESENCIAL.
 • Alumnes que hagen d'anar als exàmens extraordinaris tindran accés al curs d'Aules MATRICULA FPPRESENCIAL a partir del 1 de juliol fins al 6 de juliol.
 • Els alumnes que repetisquen 2n curs de cicles presencials, tindran accés al curs des de l'1 de juliol al 6 de juliol.
 • Els alumnes de 2n curs de cicles presencials que només hagen de cursar FCT i/o PROJECTE FINAL, tindran accés al curs d'Aules des de l'1 al 6 de juliol.

1ºESO alumnat adscrit (Sant Gabriel i El Palmerar). Matrícula des del 22 de juny al 6 de juliol de 2022 a través d'un formulari en la Web del centre.

ESO i Batxillerat alumnes del centre durant el curs actual:

 • 2n ESO: Espai d'aules anomenat MATRICULA 2ESO 22-23 per a alumnes que estan durant aquest curs 21-22 en 1ºESO.
  • Procés de matrícula és des del 25 de maig al 8 de juny de 2022. Selecció d'optatives de 2ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula des del 17 de juny al 6 de juliol.
  • Repetidors de 1ºESO matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 juliol, selecció d'optatives i pagament taxa en el curs d'Aules MATRICULA 1ESO 22-23.

 

 • 3r ESO: Espai d'aules anomenat MATRICULA 3ESO 22-23 per a alumnes que estan durant aquest curs 21-22 en 2ºESO.
  • Procés de matrícula i pagament de taxes des del 17 de juny al 6 de juliol 2022 en el curs d'Aules .
  • Repetidors de 2ºESO matrícula i pagament de taxes des del 17 de juny al 6 juliol 2022 en el curs d'Aules MATRICULA 2ESO 22-23.

 

 • 4t ESO: Espai d'aules anomenat MATRICULA 4ESO 22-23 per a alumnes que estan durant aquest curs 21-22 en 3ºESO.
  • Procés de matrícula és des del 25 de maig al 8 de juny de 2022. Selecció d'optatives de 4ºESO
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula des del 17 de juny al 6 de juliol.
  • Repetidors de 3ºESO matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 juliol, selecció d'optatives i pagament taxa en el curs d'Aules MATRICULA 3ESO 22-23.
  • Repetidors de 4ºESO matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 de juliol, selecció d'optatives i pagament taxa en aquest mateix curs de MATRICULA 4ESO 22-23

 

 • 2n BATXILLERAT: Espai d'aules anomenat MATRICULA 2BACHILLERATO 22-23 per als alumnes que estan durant aquest curs 21-22 en 1r Batxillerat.
  • Procés de matrícula és des del 25 de maig al 8 de juny de 2022. Selecció d'optatives de 2n Batxillerat
  • Pagament de la taxa i lliurament a través de tasca en Aules en el mateix curs de la matrícula des del 17 de juny al 6 de juliol.
  • Repetidors de 1r Batxillerat matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 juliol, selecció d'optatives i pague taxa en el curs d'Aules en aquest mateix curs, en un apartat específic per a ells.
  • Repetidors de 2n Batxillerat matrícula i pagament de taxes des del 17 juny al 6 de juliol, selecció d'optatives i pagament taxa en aquest mateix curs de MATRICULA 2BACHILLERATO

 

 • Aquells alumnes que no superen el curs i hagen de repetir i matricular-se en el mateix curs que han cursat enguany, se'ls donarà accés al curs d'Aules tal com s'específica en les instruccions anteriors en les dates des del 17 juny al 6 juliol.