Aneu a la barra d'eines

Francés

dpto frances

Francés

Carmen González Novejarque, Magali Michel

”C’est le temps que el teu as perdu pour ta rose qui rend ta rose important”. Le petit prince.

Antoine De Saint Exupéry

PRESENTACIÓ

El departament compta amb 2 professores. Magali Michel, cap de departament a temps complet. I aquest curs 2019-20 Carmen González Novejarque a temps parcial.

Francés com a assignatura optativa, 2a llengua estrangera, impartida en tots els nivells de l'ESO i Batxillerat amb les següents activitats complementàries:

 • Per a tot l'alumnat de l'optativa:
  • Eixida al teatre en francés
  • Setmana culinària “crêpes”
  • Participació en la celebració del Dia del llibre
 • 1r I 2n D'ESO: Correspondència i activitats online agermanament Mirande
 • 3r D'ESO: Correspondència epistolar amb alumnes francesos Collège “Pierre de Coubertin”
 • 1r,2n i 3r D'ESO: Concurse-Exposició targetes nadalenques
 • 4t D'ESO: Preparació i Certificació Proves Homologades Nivell A2
 • 1r DE BATXILLERAT: Projecte Níger de correspondència solidària
 • 4t D'ESO I 1r DE BATXILLERAT: -Eixida cultural “Casa Àfrica” tallers la Francofonia

“ESTUDIAR FRANCÉS ÉS UN VALOR AFEGIT en l'accés al món laboral dels nostres joves”. És la llengua del nostre país veí I…….. SABIES QUÈ?

 1. El francés és la cinquena llengua més parlada en el món.
 2. Més del 60% dels parlants de francés en la vida quotidiana es troben a Àfrica.
 3. Es tracta d'una llengua oficial en 32 estats i governs i en la major part de les organitzacions internacionals.
 4. És la llengua d'ensenyament de més de 80 milions de persones en 36 països i territoris.
 5. Com a llengua estrangera, l'estudien 50 milions de persones en el món i és la quarta llengua més utilitzada en internet.

NOTÍCIES DEL DEPARTAMENT

Educació plàstica i visual

IMG_20200206_142819

Educació plàstica i visual

Eloy Sesé Quiles,  Mayte García Galdámez,  Albay Rosaleny

Més felicitacions Nadalenques!

Per piqueras_marmur | 18 Desembre, 2020

L’alumnat d’Educació Plàstica Visual i Audiovisual ja està pensant en els Nadals. Tot i que van a ser molt diferents enguany anem a intentar plenar-los de color amb les nostres creacions. Esperem que us agraden i vos desitgem molt bones festes i feliç any nou! Que el 2021 vinga carregat d’imaginació, emocions i bones i … Read more

Commemoració Dia contra la violència de gènere

Per iesleliana | 29 Novembre, 2020

Com tots els anys, el 25 de novembre treballem la denúncia sobre la violència contra les dones en el món. Amb la col·laboració de tota la comunitat educativa tenim aquesta enorme papallona que representa la nostra sensibilització davant aquest problema. Moltes gràcies al departament de Plàstica per la seua iniciativa!

Grau d’iconicidad en els tatuatges

Per iesleliana | 24 Novembre, 2020

Els alumnes de 1r de batxillerat de dibuix artístic han realitzat dissenys  de tatuatges per a estudiar el “grau d’iconicidad” de les imatges; una imatge té un grau d’iconicidad alt quan s’assembla més a la realitat, i baix quan s’allunya d’aquesta.

Dibuixem a l’aire lliure

Per piqueras_marmur | 17 Novembre, 2020

Després d’un trimestre treballant el dibuix tècnic, és hora de demostrar l’aprés i aplicar-ho dibuixant el nostre entorn. L’alumnat de 4t d’ESO de Plàstica ha eixit al pati a dibuixar el nostre edifici per a treballar la perspectiva cònica obliqua amb dos punts de vista. Aprofitem per a donar-li un toc personal i així començar … Read more

Quina cara pose davall de la mascareta?

Per piqueras_marmur | 17 Novembre, 2020

  Des que venim a l’institut amb màscara tenim més dificultat per a reconéixer quina cara estan posant els nostres/as companys/as i quines emocions estan sentint. L’alumnat de plàstica de 1r d’ESO ens ajuda a esbrinar-lo amb aquests enginyosos i creatius treballs sobre expressions facials i onomatopeies.

#salgamosadelanteconarte

Per iesleliana | 23 Abril, 2020

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO han col·laborat amb la iniciativa @salgamosadelanteconarte i ha realitzat cors de color verd per donar suport als col·lectius que seguixen treballant per a tots durant en la pandèmia.

Educació física

ef4

Educació física

Inmaculada Álvarez Frejo,  Mariano Galvin Pera,  Joan Palacio Ibánez,  Nacho Prieto Guillem

L'Educació Física, a través del desenvolupament de la competència motriu, estableix la integració dels conceptes, procediments i actituds vinculats al cos, al moviment i la seua relació amb l'entorn. L'enfocament d'aquesta matèria, no sols ha de contribuir al desenvolupament motriu, sinó també a l'adquisició de totes aquelles conductes que milloren la salut i amb això el benestar físic, psíquic i emocional de l'alumnat com a persones integrants d'una societat de benestar. D'aquesta manera, l'Educació Física aporta solució a un dels principals problemes de salut de la societat actual, caracteritzada per un alt percentatge d'hàbits sedentaris i desequilibris alimentosos.

QUÈ ENTENEM PER EDUCACIÓ FÍSICA?

El concepte actual d'Educació Física va més enllà de l'ensinistrament corporal, de la transmissió d'hàbits, tècniques i usos corporals per al desenvolupament optimitzat de les capacitats físiques de l'home. L'Educació Física és, sobretot, una acció educativa que concerneix a tota la persona , no sols al seu cos. Forma així part del procés educatiu i ha d'orientar-se cap al desenvolupament de les capacitats i habilitats instrumentals que perfeccionen i augmenten les possibilitats de moviment, cap a l'aprofundiment en el coneixement de la conducta motriu com a organitzador significant del comportament humà, assumint actituds, valors i normes amb referència el cos i a la conducta motriu.

OBJECTIUS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

En aqueix sentit, cal considerar en la configuració de l'àrea aspectes disciplinares, psicològics, sociològics i pedagògics, de tal manera que l'alumne deurà:

 1. Conéixer i valorar el seu cos i l'activitat física com mig d'exploració i gaudi de les seues possibilitats motrius, i de relació amb els altres recursos per a organitzar el temps lliure.
 2. Adoptar hàbits d'higiene, d'alimentació, de postures i d'exercici físic manifestant una actitud responsable cap al seu cos i de respecte als altres, relacionant aquests hàbits amb els efectes sobre la salut.
 3. Regular i dosar l'esforç, utilitzant com a criteri fonamental de valoració aquest esforç i no el resultat obtingut.
 4. Participar en jocs i activitats establint relacions equilibrades i constructives amb els altres, evitant la discriminació per característiques personals sexuals i socials.
 5. Utilitzar els recursos expressius del cos i del moviment per a la comunicar sensacions, idees i estats d'ànim, i comprendre missatges expressats d'aquesta manera.

ALGUNES ACTIVITATS ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT

NIEVE 3

NEU

Setmana blanca

Cada any s'organitza la Setmana Blanca durant la qual alumnes de l'IES viatgen a una estació del Pirineu a practicar esquí. Aquesta pràctica esportiva reuneix tot el necessari per a millorar la nostra condició física, treballar en un entorn natural diferent i sens dubte fomentar la diversió, millorant amb això l'ambient de grup i les relacions amb els companys. Pregunta a qualsevol que haja anat, ells seran sempre els que millor et parlen d'aquesta activitat.

VELA

paddle surf, caiac

De la mateixa manera visitem un altre espai de pràctica atractius com és la mar, amb la finalitat de portar a la pràctica diferents modalitats de pràctica en aquest mitjà com són la vela, paddle surf, caiac, etc.

VELA 4
SENDERISMO

SENDERISME

Aprofitem la coordinació amb diferents departaments per al coneixement del medi natural propi de la comunitat mitjançant una activitat física inclusiva com és el senderisme.

BICICLETA

Es fomenta l'ús de la bicicleta com a forma de conscienciació sobre la cura del medi ambient i la realització d'una activitat física saludable. A més d'inculcar mesures de seguretat viària, maneig, manteniment de la bicicleta, etc.

BICICLETA

Economia

comision_económica

Economia

Gonzalo Alamar Velázquez,  Rosa María Oliver Torrijo

PRESENTACIÓ

L'Economia estudia el comportament de les persones, individual i col·lectiu, en la cerca de la satisfacció de les seues necessitats, així com de la producció i organització dels béns i serveis que es necessiten per a això, i la distribució dels recursos escassos.

L'economia està present en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, qualsevol ciutadà necessita conéixer les regles bàsiques que expliquen els esdeveniments econòmics i el llenguatge específic que és utilitzat pels economistes i els mitjans de comunicació per a analitzar aqueixos fets.

La realitat no pot entendre's correctament sense considerar el comportament econòmic, individual i col·lectiu, de les persones en la cerca de la satisfacció de les seues necessitats, així com la producció i organització dels béns i serveis que es necessiten per a això, i la distribució dels recursos escassos.

L'estudi de l'economia ajuda a percebre i conéixer el món que ens envolta, i possibilita analitzar i aprofundir en les relacions humanes, incloent diferents variables de context; facilita la comprensió dels conceptes utilitzats habitualment en l'economia i en el món empresarial, potència les habilitats i destreses de raonament, abstracció i interrelació, i proporciona eines per a examinar de manera crítica la societat en la qual ens desemboliquem; a més, contribueix a desenvolupar la curiositat intel·lectual, la capacitat analítica, el rigor i l'amplitud de perspectives en fer front a l'estudi i investigació de diversos temes, el coneixement de variables com el creixement, la pobresa, l'educació, la salut, la riquesa, el medi ambient, etc., un coneixement matemàtic i estadístic, així com una habilitat de comunicació oral i escrita per a explicar i transmetre les idees i conclusions amb arguments i evidències empíriques un sòlid sentit de l'ètica i respecte a l'ésser humà, així com una intensa capacitat de treball, tant individual com en equip i un estímul de l'esperit emprenedor.

Hui dia cobren més valor, si cap, els coneixements econòmics per la importància de comptar amb ciutadans solvents i informats i per la rellevància d'una bona administració dels recursos d'un país, la qual cosa mostra la gran transcendència social de l'economia perquè el seu coneixement contribueix a fomentar la millora en la qualitat de vida, el progrés i el benestar social.

MATÈRIES DEL DEPARTAMENT

ACTIVITAT DEL DEPARTAMENT

Comerç

comercio

Comerç

Montiel Blay Garrido, Vicent Torrent Claver

Som un equip de professors/as, especialitzats en l'àrea Comercial i del Màrqueting, que gaudim ajudant els alumn@s a inserir-se en el món laboral amb una formació de qualitat.

Des de les nostres aules-taller impartim ensenyaments de el Cicle Formatiu Bàsic en Serveis Comercials.

Comercio2
Comercio3
Comercio4

Dia Internacional de la Mare Terra

Per iesleliana | 24 Maig, 2020

  El 22 d’abril, Amb motiu de la celebració Dia Internacional de la Mare Terra, el grup de 1r de FPB de Comerç ha elaborat un vídeo que té com a finalitat animar a la comunitat educativa a reflexionar sobre l’impacte de la nostra petjada ecològica al planeta. Ho han fet des del nostre entorn … Read more

Projecte de primers auxilis

Per iesleliana | 1 Maig, 2020

  Des del Departament de FOL i el de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, s’aborda un projecte en el qual alumnes de primer del cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència donen formació en primers auxilis a alumnes de primer de Formació Professional Bàsica. Aquesta formació té lloc com un projecte final del … Read more

Filosofia

Buho online

Filosofia

Elvira García Bello, Vicente Gomis Seglers, Concha Martínez Hernández, Carlos Pradas Sanchís.

"El primer pas cap a la filosofia és la incredulitat"

Denis Diderot

MATÈRIES DEL DEPARTAMENT

Física i química

Redox chupa-chups

Física i química

Sonia Argente, Susana Ginés,  María Orero y Raquel Verdugo