Projecte de primers auxilis

primeros_auxilios

 

Des del Departament de FOL i el de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, s'aborda un projecte en el qual alumnes de primer del cicle d'Atenció a Persones en Situació de Dependència donen formació en primers auxilis a alumnes de primer de Formació Professional Bàsica. Aquesta formació té lloc com un projecte final del mòdul de Primers Auxilis del cicle de dependència, i genera una gran motivació i expectatives per les dues parts.