PROVES HOMOLOGADES A2 ANGLÉS I FRANCÉS

Com s’ha realitzat en els últims cursos, el mes vinent de febrer es realitzarà en l’IES la prova de l’A2 per als idiomes anglés i francés.
Per a poder realitzar-les, és imprescindible TINDRE COMPLITS ELS 16 ANYS O COMPLIR-LOS L’ANY DE LA PROVA i presentar la sol·licitud corresponent, que ha de presentar-se en la secretaria del centre amb data límit divendres que ve 14 de gener.
El document de sol·licitud pot recollir-se en la consergeria del centre.
En cas de menors d’edat, la sol·licitud ha d’estar signada per pare, mare o tutor/a.