Informació proves d’Accés a Cicles Formatius 2024

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març 2024)

 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ  per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ  per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.
Les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria del centre: 03015117.secretaria@edu.gva.es

 

CALENDARI DE LES PROVES 2024

 • Inscripció: del 20 al 28 de març
 • Llestes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d'abril
 • Llistes provisionals d'admesos: 24 d'abril
 • Reclamació llestes provisionals d'admesos i exclosos: 24 al 26 d'abril
 • Llistes definitives d'admesos i exclosos: 3 de maig
 • Realització prova d'accés a grau mitjà i superior : 20 i 21 de maig
 • Llistes provisionals qualificacions: 31 de maig
 • Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 3 al 5 de juny
 • Entrega documentació justificativa: del 20 de març al 28 de juny
 • Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 10 al 28 de juny

HORARI DE LES PROVES DE GRAU MITJÀ

Dilluns 20 de maig
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)
10.15-11.00 Part lingüística: Inglés (45 min)
11.15-12.30 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h)
Dimarts 21 de maig
09.00-10.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)
10.15-11.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la naturalesa (45 min)
11.15-12.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

HORARI DE LES PROVES DE GRAU SUPERIOR

Dilluns 20 de maig
15.00-16.15 Part general: Llengua i Literatura (1 h 15 min)
16.30-17.45 Part general: Inglés (1 h 15 min)
18.00-19.15 Part general: Matemàtiques (1 h 15 min)
19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)
Dimarts 21 de maig
16.00-17.15 Part específica: apartat B 1 (1 h 15 min)
17.30-18.45 Part específica: apartat B 2 (1 h 15 min)

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

 • Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior es realitzaran en l'IES L'Arabí.
 • Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES DE GRAU MITJÀ

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà serà comú per a tots ells. La prova s'estructurarà en tres parts:
1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Llengua Estrangera (Inglés), i constarà de dos apartats:
a) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana),
b) Llengua Estrangera (Inglés).
2. Part social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història
3. Part científic-matemàtic-tècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital; i constarà de tres apartats:
a) Matemàtiques,
b) Ciències Naturals,
c) Tractament de la Informació i Competència Digital
Els continguts de referència corresponents a cada apartat seran els currículums vigents de l'ESO en la Comunitat Valenciana.

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES DE GRAU SUPERIOR

La prova d'accés als cicles formatius de grau superior constarà de dos parts:
1. Part comuna, que constarà de quatre apartats:
a1) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana).
a2) Llengua Estrangera (Inglés).
a3) Matemàtiques.
a4) Tractament de la Informació i Competència Digital
2. Part específica, que tractarà sobre coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l'opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu.
Existiran tres opcions, segons el cicle al qual es desitge accedir, i, en cadascuna d'elles, el candidat triarà dos de les tres matèries que el formen.
Les opcions seran:
A) Humanitats i Ciències Socials, les matèries de les quals seran Història, Economia i Geografia.
B) Tecnologia, les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, i Física i Química.
C) Ciències, les matèries de les quals seran Física, Biologia i Ciències de la Terra, i Química.
En l'annex IX s'indiquen les opcions en què s'agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en les quals es basaran i les famílies professionals dels cicles formatius als quals donen accés.
Els continguts de les matèries sobre les quals versaran les proves seran els corresponents als currículums vigents de les modalitats de Batxillerat en la Comunitat Valenciana.

CLASSES DE PREPARACIÓ A LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS.

Les classes començaran després de les vacacions de Setmana Santa.

EXEMPLE DE PROVES D'ACCÉS

DUBTES?

 • Si tens qualsevol consulta pots escriure'ns un correu a 03015117.secretaria@edu.gva.es