Batxillerat

El Batxillerat té com a finalitat la formació general de l'alumnat, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat pot accedir l'alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Batxillerat forma part de l'Educació Secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d'edat. El Batxillerat es desenvolupa en tres modalitats: d'Arts, de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials. El currículum del Batxillerat té com a objectiu desenvolupar en l'alumnat, entre altres, les següents capacitats:

  • Dominar el valencià i el castellà.
  • Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.
  • Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i factors que influeixen en ell.
  • Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.

Batxillerat Científic

Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials