Equip directiu IES L'Arabí.

Directora: Felicitat Martín.

Cap d'estudis: Rosi Sánchez.

Cap d'estudis FP: Cristina Prats.

Vicedirectora: Verónica Martínez.

Secretari: Ramón Orquín.

Sotssecretària: Tere Pérez.

Coordinadors/es IES L'Arabí.

Coordinadora d'ESO: Carmen Dorado.

Coordinadora de cicles formatius: Cristina Prats.

Coordinadora TIC: Begoña Mansilla.

Coordinadora de formació: Blanca Iturbe.

Coordinador de xarxa llibres: Ramón Orquín.

Coordinadora d'igualtat i convivència: Rosi Sánchez.

Coordinador Foment de la Lectura: Fernando Rodríguez.

Practicum: Emilia Martínez.

Arabí