Autorització per a eixida del centre

Perquè el seu fill/a puga eixir del centre és necessari que vinga el pare, mare o tutor a recollir-li. Signarà un document d’eixida en la consergeria i l’alumne/a podrà eixir. En cas que vosté no puga recollir-li/a, pot delegar-ho en una altra persona entregant la següent autorització.

Enllaç al document –> Autorització

AUTORIZACION-salida-alumnado