Adjudicació de les últimes places vacants d’FP

Per a persones que no han participat en el procés d’admissió d`FP