Agenda escolar

MODIFICACIONS EN EL REPARTIMENT D’AGENDES

· L’alumnat de 1r d’ESO, pot passar a recollir l’agenda, DIMECRES a l’hora del primer pati a la sala d’actes.

· L’alumat de 2n, 3r i 4t d’ESO recollirà l’agenda a l’hora de tutoria.

· L’alumnat de Batxillerat, pot passar a recollir l’agenda, DIJOUS a l’hora del primer pati a la sala d’actes.

· L’alumnat de CCFF, pot passar a recollir l’agenda, DIVENDRES a l’hora del primer pati a la sala d’actes.

IMPORTANT: Cal portar el justificant de pagament de l’AMPA per tal de recollir l’AGENDA.