Consell Escolar

Membres del consell escolar

PRESIDENT

David Benavent Aranda

CAP D’ESTUDIS D’ESO I BATXILLERAT

Maria Bas Tortosa

CAP D’ESTUDIS D’FP

Gemma Baquedano Lucas

SECRETÀRIA

Paula Donat Gironés

REPRESENTANT AJUNTAMENT

REPRESENTANTS PROFESSORAT

Inma Descals Camarasa

Zaira Rey Juan

Maria del Carmen Ruiz Benavent

Sheila Pla Català

Eduard Aparici Sanz

Maria Canet Benavent

Emili Hernández Lladosa

REPRESENTANTS ALUMNES

Mar Ferri Micó

Pau Roig Gil

REPRESENTANTS PARES I MARES

Juan José Jornet Soriano

José Ramón Fortuño Biosca

Mari Carmen Albert Quilis (AMPA)

Reme Jordà Martínez

REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT

Amadeo Santamaría Ribera