Acreditació de professionals

Conjunt d’actuacions dirigides a avaluar i reconéixer les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Les famílies professionals que poden demanar acreditacions en el centre són:

  • SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
  • AGRÀRIA
  • IMATGE PERSONAL