Proves de certificació A2

Proves Homologades de Llengües 2024 Proves Homologades d’Obtenció del Títol de Nivell Bàsic de Llengües: Anglés i Francés CALENDARI  PROVES HOMOLOGADES D’IDIOMES (A2) ANGLÉS / FRANCÉS CALENDARI – IES SEGRELLES 2024 Inscripció a Secretaria del centre 22 al 26 d’abril Publicació de les llistes provisionals d’admesos 29 d’abril Esmena de sol·licituds 30 d’abril Publicació de … Read more

BEQUES MEFPD 2024

Accés a les beques del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.

Provés d’accés a Cicles Formatius 2024

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS 2024 INFORMACIÓ GENERAL CONVOCATÒRIA: https://dogv.gva.es/datos/2024/02/09/pdf/2024_981.pdf DETALLS DEL PROCEDIMENT: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836 INSCRIPCIÓ: del 20 AL 28 DE MARÇ INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS CICLES GRAU MITJA: https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/es/F2763 INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS CICLES GRAU SUPERIOR: https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/es/F3183 DOCUMENTACIÓ: Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants o el seu representant legal hauran de presentar la següent documentació: En el … Read more

Eleccions al Consell Escolar 2023

Resultats de les eleccions al Consell Escolar Intruccions per a votar secció famílies: Vídeo explicatiu Tota la comunitat educativa està convocada a participar dijous que ve 23 de novembre en les eleccions per a la renovació i constitució del consell escolar del centre. Per a més informació seguiu l’enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres çComprova que estàs inscrit en … Read more

Prevenció ús vàpers i consum de begudes energètiques

Vàpers

Estimades famílies: D’un temps a esta part l’ús de vàpers o cigarrets electrònics i begudes energètiques està augmentant entre els més joves. El nostre centre porta molts anys treballant conjuntament amb la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Mancomunitat per tal de fer front a aquestes problemàtiques. Els tècnics de la UPCCA … Read more