Notícies de la xarxa de llibres

Estem a les acaballes de curs i, com els darrers anys, anem a procedir a recollir els llibres que s’havien entregat a l’alumnat a principis del curs. 

Aquest any tenim una novetat. L’alumat que va a cursar Batxillerat també tindrà dret a participar. Tenint en compte les següents indicacions: 

  • Per als qui passen a Primer de Batxillerat han d’haver tornat els llibres de 4t de l’ESO.
  • Per a qui han cursat enguany primer de Batxillerat, passen a segon i que quan estaven en ESO eren beneficiaris del banc, caldrà que aporten en bones condicions al menys un 85 % dels llibres que tenen de primer. Tranquils, serem benvolents a l’hora de valorar l’estat de llibre. Però si hi ha més d’un 15% de llibres que no es puguen aprofitar haurà de pagar la part proporcional. 

Tot aquest alumnat serà inclòs automàticament en la Xarxa de Llibres 2023-24. 

Per a tot l’alumnat que al curs actual ja es va beneficiar d’aquest avantatge els haurà de tornar, com tots els anys, si vol seguir pertanyent a la Xarxa de llibres. 

La recollida serà a les respectives tutories i amb el següent calendari: 

  • 1r Batxillerat dijous 15 de juny 
  • 3r i 4t d’ESO divendres 16 de juny 
  • 1r i 2n d’ESO dimecres 21 de juny 

L’alumnat que el curs actual (2022-2023) no estava inclòs a la xarxa de llibres i vulga pertànyer a partir d’aquest curs ho podrà fer tenint en compte les següents indicacions. 

  • El curs passat estava matriculat/da en un centre públic de la Generalitat Valenciana o algun centre concertat que havia sol·licitat la inclusió en aquesta xarxa. 
  • Haurà de portar els llibres que tenia l’any passat (en bones condicions). 
  • El plaç per a fer i entregar la sol·licitud està ja en vigor i acaba el 15 de juliol, encara que nosaltres recomanem que, per a evitar problemes, facen les gestions abans d’acabar aquest mes de juny.  

Si teniu cap problema podreu vindre al centre i ací podem ajudar per a fer aquesta tasca. 

Haurà de fer la sol·licitud en la següent adreça: 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094 (valencià) 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094 (castellà) 

Imprimir i signar el document i portar-lo a l’Institut. 

I ací entra també tot l’alumnat que es va incorporar quan ja estava començat el curs, que si bé, se’ls va entregar un lot de llibres, no els vàrem poder donar d’alta en eixe moment.