PIIE

PROJECTES D’INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

El nostre centre porta en davant un Projecte d’Innovació i Investigació Educativa de caracter biennal 2021-23:
Pugem al tren de la innovació: de la serra manual al tall làser.

Dotat amb un pressupost de 1751,88€ amb el qual hem comprat una talladora làser i hem fet un projecte amb col·laboració entre el departament de Tecnologia i el CFGS d’Educació Infantil de la família de Serveis a la Comunitat

DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE

MÉS INFORMACIÓ:

Pàgina de la Conselleria