Horari atenció professorat

En la següent graella trabereu l’horari d’atenció a les famílies que cadascun del professorat té assignat:

HorariAtencioFamilies