Admissió alumnes nouvinguts (1ESO – 1BAT – CCFF)

ALUMNAT QUE PARTICIPA EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ

 • Alumnat que NO està matriculat a l’IES Josep Segrelles (excepte l’alumnat de 6é de Primària procedent de les escoles adscrites, que té la plaça reservada).
 • Alumnat de 4t d’ESO de l’IES Josep Segrelles que volen continuar a l’IES Josep Segrelles en Batxillerat o Cicles Formatius.
 • Alumnat de l’IES Josep Segrelles que vol canviar d’opció formativa sense canviar d’institut (de Batxillerat a Cicles, d’ESO a FP Bàsica o canvi de cicle, per exemple).

PROCÉS D’ADMISSIÓ

 • La sol·licitud és telemàtica i es fa des de casa entrant a ADMINOVA. Quan l’hages emplenada, es registrarà en el centre sol·licitat de primera opció sense necessitat de presentar-la en paper. No oblides generar i guardar el justificant. Evita desplaçaments.
 • L’alumnat que sol·licite plaça només presentarà electrònicament una sol·licitud amb un màxim de 20 centres per alumne/a i etapa d’admissió, ordenants per criteri de preferència.
 • Els alumnes matriculats en l’IES Josep Segrelles que accedeixen a Batxillerat tenen dret prioritari a ocupar les seues vacants sempre que marquen el seu institut en la sol·licitud com a centre de 1a opció.

REQUISITS ACADÈMICS: TERMINIS

Els centres d’origen l’enviaran telemàticament excepte:

 • Alumnat no matriculat durant el curs 2023-2024 en centres valencians sostinguts amb fons públics.
 • Alumnat que sol·licita plaça per a 2n de Batxillerat.
 • Alumnat que sol·licita plaça per a 1r de Batxillerat i que durant el curs 2023-2024 no ha finalitzat un Cicle de Formatiu Professional de Grau Mitjà o no ha estat matriculat en 4t d’ESO.

En aquests casos, l’alumnat haurà de presentar-lo presencialment al Centre de 1a opció en els següents terminis:

 • ESO: fins al 28 de juny
 • Batxillerat: fins al 4 de juliol
 • FP Bàsica: fins al 1 de juliol
 • Cicle Formatiu Grau Mitjà: fins al 3 de juliol
 • Cicle Formatiu Grau Superior: fins 3 de juliol