Informació per a solicitar la inclusió en el banc de llibres

L’alumnat que el curs passat (2021-2022) no estava inclòs a la xarxa de llibres i vulga pertànyer a partir d’aquest curs ho podrà fer tenint en compte les següents indicacions.

– El curs passat estava matriculat/da en un centre públic de la Generalitat Valenciana o algun centre concertat que havia solicitat la inclusió en aquesta xarxa.

–  Haurà de portar els llibres que tenia l’any passat (en bones condicions). Si el curs anterior no estava en l’IES Josep Segrelles deurà presentar la solicitud al centre del 21/22.

– Emplenar, imprimir i signar la solicitud que trobarà en https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

– Si teniu cap problema podreu vindre al centre i ací podem ajudar per a fer aquesta tasca.

Si voleu més informació la podeu trobar en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

El plaç per a fer i entregar la solicitud acaba el 15 de juliol, encara que nosaltres recomanem que, per a evitar problemes, facen les gestions abans d’acabar aquest mes de juny.