PROVES PAU 2023

SOL·LICITUD TÍTOL BATXILLERAT – CICLES FORMATIUS

Per presentar-se a les PAU cal fer en primer lloc la sol·licitud del títol de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior corresponent.

ATENCIÓ! No s’ha de sol·licitar el títol fins haver superat el Batxillerat o Cicle Formatiu corresponent.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PROVES PAU (JUNY)

Dirigida a l’alumnat que haja superat el Batxillerat o el CFGS en la convocatòria ordinària dels estudis.

Terminis per gestions administratives:

  • Lliurament de documentació: 25 de maig.
  • Reclamacions: 26 i 29 de maig.

Calendari final 2n Batxillerat – Convocatòria Ordinària

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PROVES PAU (JULIOL)

Dirigida a l’alumnat que haja superat el Batxillerat o el CFGS en la convocatòria extraordinària dels estudis.

Terminis per gestions administratives:

  • Lliurament de documentació: 23 de juny.
  • Reclamacions: 26 de juny.

Calendari 2n Batxillerat – Convocatòria extraordinària

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR a administració del centre

1. Sol·licitud títol Batxillerat – Cicles Formatius

2. Sol·licitud de matrícula PAU

3. Justificant de pagament de la taxa corresponent.
Cal realitzar l’ingrés al compte de l’Institut: ES21 2045 6012 7630 0002 5006.

Si sou família nombrosa, heu d’aportar còpia del carnet en vigor.
Si al·legueu discapacitat, certificat corresponent.
Si teniu matrícula d’honor en Batxillerat, el Centre s’encarrega d’adjuntar-vos el certificat.
La resta de supòsits, també caldrà justificar-los convenientment.
En tots els casos, cal presentar el document original.

ACCÉS A LES PAU DES DE CICLES FORMATIUS

Accés a les proves PAU des de CCFF