Punt Violeta

Recentment hem inaugurat a l'IES Joanot Martorell un nou espai, elPUNT VIOLETA.
Els punts violeta han sorgit com a resposta a les agressions patides per les dones en entorns festius, com els de les Falles, i són "espais, en què se sensibilitza el públic, i s'atén, informa i ajuda a víctimes de qualsevol tipus d'agressió sexista. La seua finalitat, per tant, és la de conscienciar, previndre i gaudir de la festa davall el respecte cap a les dones, lliures d'assetjament i humiliació masclista."
Amb un objectiu semblant naixen els punts "arc de Sant Martí", amb "l'objectiu de denunciar accions, comentaris o conductes que atempten contra persones lgtbi."
Fora del context d'oci nocturn, aquests espais han començat a implantar-se en altres àmbits: associacions, oficines de turisme, Universitats...
Amb un propòsit similar hem portat a terme el Punt Violeta al nostre centre. El PUNT VIOLETA ha de servir per cridar l'atenció de la comunitat educativa i donar visibilitat i prevenir les realitats que les dinàmiques del dia a dia passen per alt, silencien o amaguen.
OBJECTIUS PUNT VIOLETA IES JOANOT MARTORELL
AULA 231
AULA 231Els objectius que cal assolir des d'aquest Punt Violeta serien:
  • Atendre, informar, sensibilitzar i previndre les agressions sexistes i lgtbifòbiques.
  • Visibilitzar la lluita per la igualtat i contra les violències masclistes i lgtbfòbiques al centre.Actuar front a aquestes violències.
  • Donar suport a les víctimes de la violència de gènere i lgtbi.
  • Crear un punt de trobada de l'alumnat de l'Observatori per a fer activitats, tallers, o intercanviar opinions en temes d'igualtat.
  • Realitzar tallers sobre temes d'igualtat i de diversitat (cos i autoestima, prevenció i salut, abús vs. apoderament, salut emocional, amor i vincles, violència en la parella, drets...).
  • Punt d'arreplegada de materials específics per al tractament de temes d'igualtat i de diversitat.
IMG-20220222-WA0010