Eleccions a Consell Escolar – 23 de novembre

Estimades famílies.

El proper dijous, dia 23 de novembre, es celebren les eleccions a representants del Consell Escolar a tots els centres educatius.

A aquesta convocatòria electoral estem cridats tots i totes que pertanyem a la comunitat educativa del Joanot: alumnat, professorat, personal d'administració i servicis i, per suposat, famílies.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació i decisió de les nostres escoles. Totes les innovacions, projectes, canvis i mesures cap a la millora del funcionament i la vida d'un centre estan estretament relacionades amb aquesta entitat.

Si com a mare, pare o tutor/a legal de les vostres filles i fills voleu participar d'aquests processos, i també ser la veu de les famílies al Consell, vos convidem a presentar una candidatura representant al sector famílies. Enguany n'hi han dues vacants que s'han de renovar.

Per a concórrer a l'elecció com a representant d'una d'estes dues candidatures, poseu-se en contacte amb l'Equip Directiu mitjançant un missatge al 46012999.secretaria@edu.gva.es, el termini és des del 18 d' octubre fins el 7 de noviembre de 2023, per tal de fer els tràmits pertinents.

A més a més, la junta electoral es constituirà el dia 16 d'octubre per sorteig entre tot el cens. Si ixen seleccionats els avisarem per telèfon i/o correu electrònic.

Els censos es publicaran el dia 18 d'octubre en el tauler d'anuncis del centre. I existirà un termini de 3 dies lectius per a la reclamació d'errors a través d'un correu a: 46120999.secretaria@edu.gva.es

Agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludem cordialment

https://ceice.gva.es/documents/161863075/0/Annex+IV+B4+Candidatura+independent+families.pdf/ca127dbf-38a3-dbad-70b7-a1d03ec92261?t=1695635127401