Proves d’accés a cicles formatius

Introducció

L’acces a la Formació Professional pot realitzar-se de dues formes diferents:

 • Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • L’altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen aquestos requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

La prova d’accés a cicles de grau mitjà pot realitzar-se en qualsevol centre que impartisca grau mitjà, però en el cas dels cicles superiors és necessari realitzar la prova en centres que impartisquen les famílies professionals a les quals es pretén accedir.

En l’IES Historiador Chabàs es realitzarà la prova de Grau superior corresponent a l’opció A, l’opció B i l’opció C , donat que es correspon a les families profesionals que en el centre s’imparteixen.

Annex-IX


Instruccions de Matrícula

1. Ingressar en la pàgina del PROP on pots emplenar la sol·licitud directament i imprimir-la.

                                 GRAU MITJÀ GRAU SUPERIOR

2. Imprimir la taxa corresponent de la matrícula a la prova d’accés a cicles formatius.

3. PRESENTACIÓ AL CENTRE PER PART DE l’interessat/interessada: 

 • De manera presencial, en la finestreta d’administració
 • Via Telemàtica –>  Correu: 03004223.secretaria@edu.gva.es

Tota la documentació cal que siga enviada signada a mà o electrònicament (mira com signar electrònicament un document), mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova, en el qual s’indicarà en l’ASSUMPTE: PAC + Nom i Cognoms de la persona que sol·licita fer la prova.

Documentació a remetre:

 • Sol·licitud emplenada i signada. No oblides  indicar en ella, si desitges sol·licitar alguna exempció a un apartat o part de la prova, si no l’assenyales no es tindrà en compte (encara que en el moment de la presentació no disposes de la documentació justificativa, hi ha un termini per a això en el procediment).
 • Fotocòpia del DNI
 • Taxa Pagada
 • Si sol·licites alguna exempció de part o apartat de la prova hauràs d’adjuntar la documentació justificativa. En cas que no disposar d’ella en el termini de presentació de sol·licituds, hauràs d’aportar-la com a màxim en la data que indica el procediment,  juntament amb l’Annex IV (grau mitjà) i Annex VII (grau superior).   

Calendari Proves d’Accés 2024   

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març 2024)
 • Presentació de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny de 2024
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril de 2024
 • Publicació llistats provisionals d’admesos: 24 d’abril de 2024
 • Reclamació llistes provisionals de persones admeses: del 24 al 26 d’abril de 2024
 • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 3 de maig de 2024
 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 20 i 21 de maig de 2024
 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova de grau mitjà i superior:31 de maig de 2024
 • Reclamació llistes provisionals de qualificacions: del 3 al 5 de juny de 2024
 • Publicació llistats definitius de qualificacions de la prova de grau mitjà i superior: (data màxima) 7 de juny de 2024 
 • Lliurament de certificats de prova de grau mitjà i superior: del 10 al 28 de juny al 2024
2024_981