El nostre centre ofereix els següents estudis al curs actual:

 • Ensenyança Secundaria Obligatòria
 • Batxillerat
  • Científic
  • Humanístic
  • Social
  • Arts plàstiques/ imatge i disseny
  • Música/Arts escèniques

 • Formació Professional Bàsica
  • Cicle de Formació Professional Bàsica Informàtica d’Oficina

 • Cicles Formatius
  • Família d’activitats físiques i esportives
   • Tècnic en Guia en el Medi natural i de Temps Lliure
   • Tècnic Superior en Esnsenyament i Animació Socioesportiva
   • Tècnic Superior en Condicionamente fïsic.
  • Família d’Informàtica i Comunicacions
   • Tècnic en Sistemes Microingormàtics i Xarxes
   • Tècnic Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma
  • Família de Comerç i Màrqueting
   • Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat.
  • Cicles de Règim Especial
   • Tècnic en Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom.