TAULER D’ANUNCIS (TA) (Punxa per obtenir informació)


Acreditació de competències – ACREDITA

Fons Social Europeu

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. 

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu nº 1, i posteriorment regió pertanyent a l’objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Si vols saber-ne més punxa aquest enllaç.

Oferta de Cicles al Centre

Família d’Informàtica i Comunicacions

Formació Profesional Bàsica (Informàtica d’Oficina)

En acabar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Ajudant de muntador/muntadora de sistemes microinformàtics.
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador/instal·ladora de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador/instal·ladora de sistemes per a transmissió de dades.
 • Auxiliar doficina.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Gravador-verificador / gravadora-verificadora de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador/operadora documental.

Seguir estudiant:

Un cicle formatiu de grau mitjà (Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítim- Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil)

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (Grau Mitjà)

<– Descarrega el PDF amb tota la informació punxant damunt la imatge

En acabar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Tècnic instal·lador reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.

Seguir estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Curs formatiu de grau superior.

Tècnic Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma (Grau Superior)

<– Descarrega el PDF amb tota la informació punxant damunt la imatge

En acabar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Desenvolupant aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupant aplicacions de propòsit general.
 • Desenvolupant aplicacions a l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Seguir estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les proves d’avaluació de batxillerat (únicament les matèries d’opció del bloc de les troncals)
 • Ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent

Família de Comerç i Màrqueting

Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat (Grau Superior)

Visita el web de Marqueting

<– Descarrega el PDF amb tota la informació punxant damunt la imatge

En acabar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Tècnica / tècnic de Màrqueting.
 • Tècnica / tècnic en Publicitat.
 • Tècnica / tècnic en Relacions Públiques.
 • Organitzador / organitzadora d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Controlador / controladora d’ emissió en mitjans de comunicació.
 • Tècnica / tècnic en estudis de mercat i opinió pública.
 • Tècnica / tècnic en treballs de camp.
 • Inspector / inspectora d’enquestadors.
 • Agent d’enquestes i censos.
 • Codificador / codificadora de dades per a investigacions de mercats

Seguir estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les matèries d’opció del bloc de les troncals)
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Família d’Activitats Físiques i Esportives

Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure. (Grau Mitjà)

<– Descarrega el PDF amb tota la informació punxant damunt la imatge.

En acabar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en l’àmbit de les activitats esportiu-recreatives en la naturalesa i turisme actiu, esportiu o d’aventura i en instal·lacions d’oci i aventura, així com en activitats socioeducatives de temps lliure, en les àrees d’organització, desenvolupament, dinamització, seguiment i avaluació d’aquestes activitats i en les de prevenció, vigilància i rescat en espais aquàtics naturals.
 • També poden exercir la seua activitat en unitats d’intervenció aquàtica i equips de rescat i socorrisme.

Seguir estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Curs formatiu de grau superior.

Tècnic Superior en ensenyament i animació Sociesportiva. (Grau Superior)

<– Descarregat el PDF amb tota la informació punxant damunt la imatge

En acabar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional tant en l’àmbit públic, administraciógeneral, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que oferisquen serveisd’ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació.
 • La seua activitat es desenvolupa en les àrees de l’animació social, l’ensenyament fisicoesportiu en diferents contextos iedats, l’animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació,organització, dinamització i avaluació de les activitats.
 • Així mateix, pot ocupar-se de l’organització de competicions no oficials i xicotets esdeveniments fisicoesportius per a tottipus d’usuaris i per a empreses de turisme actiu.
 • La seua activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives convencionals i no convencionals i en l’entorn natural, així com en instal·lacions turístiques, com ara hotels, balnearis, campaments per a turisme i ciutats de vacances.
 • Els sectors productius d’inserció professional són els de l’esport, turisme, oci i temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Seguir estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les proves d’avaluació de batxillerat (únicament les matèries d’opció del bloc de les troncals)
 • Ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigentla normativa vigent.

Tècnic Superior en Condicionament Físic. (Grau Superior)

<– Descarrega el PDF amb tota la informació punxant damunt la imatge

En acabar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Entrenador/a de condicionament físic en les sales d’entrenament polivalent de gimnasos, poliesportius i instal·lacions aquàtiques.
 • Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical.
 • Entrenador/a personal.
 • Instructor/a de grups d’hidrocinesia
 • Promotor/a d’activitats de condicionament físic.
 • Animador/a d’activitats de condicionament físic.
 • Coordinador/a d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
 • Monitor/a d’aeròbic, de step, de cicle indoor, de fitness aquàtic i activitats afins.
 • Instructor/a de les activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

Seguir estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les proves d’avaluació de batxillerat (únicament les matèries d’opció del bloc de les troncals)
 • Ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent