L’IES Historiador Chabàs és un institut públic d’Ensenyament Secundari situat als afores de la ciutat, en el camí cap a la zona de La Pedrera on es troba, a més, l’Hospital de Malalts Crònics de la Marina Alta.

No obstant això, l’alumnat que repno és exclusivament dels voltants. Cal tenir en compte que la nostra ciutat, pel fet de ser costanera, ha rebut durant els darrers anys una migració important, veritable responsable del creixement de 29.000 habitants en 1985 als 48.000 actuals.

Cal destacar que va ser el primer centre de batxillerat de la comarca, creat a finals dels anys seixanta va ser durant llarg temps referent cultural de qualitat i de prestigi. En els nostres dies continua mantenint com a fet diferencial la presència del batxillerat nocturn, que no apareix en cap altre centre, així com una oferta de batxillerat que inclou tant les Arts Plàstiques com les Arts Escèniques. Darrerament s’ha vist variar notablement el perfil de l’alumnat que era habitual abans de les reformes educatives, especialment la de la LOGSE de 1990, perquè abans es tractava d’un alumnat voluntari, i ara hem d’atendre tots els joves en edat escolar no sempre motivats cap a l’estudi. També, des del curs 2002-2003, es van incorporar els Cicles Formatius, de grau mitjà i superior de la família Professional d’Activitats Físiques i Esportives, TCAF i ADAFE (a dia de hui TGAMN i TESEASE), amb posterioritat l’oferta d’una FPB d’Informàtica i Comunicacions, el cicle de grau mitjà SMX de la familia d’informàtica i el cicle de grau superior de Marqueting que va començar el curs 2020-2021.

Aquest curs 2022-2023 augmentem la nostra oferta formativa amb un Cicle Superior de Tècnic en Condicionament Físic i un altre Cicle Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma

El Centre ha estat ubicat en diferents edificis:

Primera ubicació dècada dels 60

Segona ubicació principis dels 70

Ubicació actual.