Els estudis de Batxillerat proporcionen a l’alumnat la possibilitat de continuar cap a estudis superiors, tant la Universitat com els cicles formatius de grau , són, per tant, una via per a continuar amb els estudis.

L’IES Historiador Chabàs és l’únic institut de la Marina Alta amb una oferta completa de Batxillerat. Totes les modalitats consten tant d’un bloc comú d’assignatures, com d’una sèrie de matèries de modalitat, específiques segons l’opció triada per l’alumnat.

L’alumnat pot canviar de modalitat, després del primer curs de Batxillerat, introduint els ajustos al currículum, per tal de possibilitar el canvi.

Cada una de les modalitats capacita la continuïtat en una via específica d’estudis superiors que, una vegada conclosos, certifiquen la validesa professional de l’estudiant que ha obtingut la seua titulació universitària o el seu títol de tècnic superior.

Un Batxillerat Científic i Tecnològic obri les portes a futurs i futures professionals de les Ciències de la Salut, les Enginyeries, la Biologia…, un Batxillerat de Ciències Socials ho farà amb futurs i futures economistes, historiadors, publicistes, advocats…,  des de les Humanitats tindrem traductors, intèrprets…, i finalment des de la modalitats d’Arts obtindrem dissenyadors, escenògrafs, actors, dibuixants, escultors…

Qualsevol modalitat de Batxillerat possibilita l’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior i, aquests, faciliten un accés directe als estudis universitaris.

Finalment, l’IES Historiador Chabàs és també l’únic centre en la comarca que ofereix estudis de Batxillerat en torn de nit. Aquest comença a les 16:00 i acaba entre les 21:20 i les 22:10. El currículum és comú amb el torn diürn i des de 2016 també oferim les tres modalitats de Batxillerat, encara que amb una menor oferta d’assignatures específiques, degut al menor nombre d’estudiants.

MODALITATCIÈNCIES I TECNOLÒGIAHUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSARTS: IMATGE I DISENY ARTS: MÚSICA
I ARTS ESCÈNIQUES
MATÈRIES
OBLIGATÒRIES
Tutoria (1h)
Valencià I (3h)
Castellà I (3h)
Anglès I (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Tutoria (1h)
Valencià I (3h)
Castellà I (3h)
Anglès I (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Tutoria (1h)
Valencià I (3h)
Castellà I (3h)
Anglès I (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
Tutoria (1h)
Valencià I (3h)
Castellà I (3h)
Anglès I (3h)
Educació Física (3h)
Filosofia (3h)
MATÈRIES
OPCIONALS
DE
MODALITAT
Matemàtiques I (4h)

Es cursen dues de les següents (4h):
Biologia, Geologia i
Ciències ambientals
Dibuix Tècnic I
Física i Química
Tecnologia i Enginyeria I
Es cursa una de les següents (4h):
Matemàtiques aplicades a
les Ciències Socials I
Llatí
_________________
Es cursen dues de les
següents (4h):
Grec I
Economia
Història del Món Contemporani
Literatura Universal
Dibuix artístic I (4h)


Es cursen dues de les següents (4h):
Cultura audiovisual
Dibuix tècnic aplicat a les arts I.
Projectes artístics
Volum
Arts Escèniques I (4h)


Es cursen dues de les següents (4h):
Cor i tècnica vocal I
Cultura audiovisual
Llenguatge i Pràctica musical.
Anàlisi musical I
MATÈRIES OPTATIVESEs cursa una de les següents (4h):
Segona llengua estrangera I. Francès
Segona llengua estrangera I. Alemany
Gestió de Projectes d’Emprenedoria
Projecte d’investigació
Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I
Biologia Humana i Salut
Cultura Audiovisual I
Dibuix Tècnic I
Projectes Artístics
OPCIONALReligió (1h)

2n Batxillerat

MODALITATCIÈNCIESHUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS
ARTS PLÀSTIQUES
I ESCÈNIQUES
MATÈRIES
COMUNES

Tutoria (1h)
Valencià II (3h)
Castellà II (3h)
Anglés II (3h)
Història d’Espanya (3h)
Tutoria (1h)
Valencià II (3h)
Castellà II (3h)
Anglés II (3h)
Història d’Espanya (3h)
Tutoria (1h)
Valencià II (3h)
Castellà II (3h)
Anglés II (3h)
Història d’Espanya (3h)
TRONCALS
OBLIGATÒRIES
i OPCIONALS DE
MODALITAT
Matemàtiques II (4h)
Química (4h)
Biologia (4h)
Història de la Filosofia (3h)

Llatí II (4h) / Matemàtiques CCSS II (4h)
Grec II  (4h) / Econ. de l’Empresa (4h)
Geografia (4h)
Història de la Filosofia (3h)
Fonaments d’Arts II (4h)
Cultura Audiovisual II (4h)
Disseny (4h)
Dibuix artístic (4h)
Es cursa una matèria OPCIONAL de les següents (4h):
Tècniques d’expressió gràfico-plàstica.
TIC II
Ciències de la Terra
Religió
Fonaments de l’Administració i la Gestió
Psicologia
Segona llengua Estrangera: Francés II 
Segona llengua Estrangera: Alemany II 
Història de la música.
Anàlisi musical II (sols per convalidar amb estudis del conservatori)
 

– Les matèries en negreta es poden matricular a les PAU. 

– No es pot cursar una assignatura II si no s’ha cursat prèviament la mateixa assignatura I.