Física i Química

CONTINGUTS I AVALUACIÓ

CIÈNCIES APLICADES 2FPB 2a OPORTUNITAT
FÍSICA I QUÍMICA 2ESO
FÍSICA I QUÍMICA 3ESO
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 3PMAR
FÍSICA I QUÍMICA 4ESO
CULTURA CIENTÍFICA 1BACH
FÍSICA 2BACH
QUÍMICA 2BACH