Petició de Títols i Certificats

Petició de TÍTOL de Batxiller o Cicle Formatiu

Documentació a aportar per a demanar el títol de Batxiller o el Titule de Cicle formatiu:

  • Imprés sol·licitud del títol emplenat per a Batxiller  o Cicle formatiu
  • Fotocòpia del DNI
  • Pagament de la taxa per a l'expedició de títols. MOLT IMPORTANT: En EMPLENAR EL DOCUMENT HA D'APARÉIXER UN CODI DE BARRES I 3 CÒPIES. SINÓ EL DOCUMENT SERÀ INVÀLID I NO PODRÀ PAGAR-SE EN EL BANC. ÉS NECESSARI FER-HO USANT LA INTERNET EXPLORER JUNTAMENT AMB L'ADOBE READER.

Presenta tota aquesta documentació en Secretaria del centre amb un correu electrònic a 03012724.secretaria@edu.gva.es , tal com s'indica en les instruccions de la sol·licitud

NOTA: Segons les indicacions del Servei d'Inspecció d'Educació TOTS els alumnes han de sol·licitar el Títol de Batxiller abans de formalitzar la matrícula de les Proves d'Accés a la Universitat.

Per a recollir el títol

– Si la compilació l'interessat, només ha de portar el DNI

– Si no pot vindre l'interessat pot autoritzar una altra persona per a recollir-lo: en aquest cas haurà de portar una autorització i una fotocòpia del DNI del titular del Títol.

Presenta tota aquesta documentació en Secretaria del centre amb un correu electrònic a 03012724.secretaria@edu.gva.es , tal com s'indica a les instruccions de la sol·licitud


 Petició de CERTIFICAT de Batxiller o Cicle Formatiu

Documentació a aportar per a demanar un certificat de Batxiller o el Titule de Cicle formatiu:

  • Fotocòpia del DNI
  • Pagament de la taxa per a l'expedició de certificats. I MARCAR L'OPCION: Certificats a efecte de trasllats. MOLT IMPORTANT: En EMPLENAR EL DOCUMENT HA D'APARÉIXER UN CODI DE BARRES I 3 CÒPIES. SINÓ EL DOCUMENT SERÀ INVÀLID I NO PODRÀ PAGAR-SE EN EL BANC. ÉS NECESSARI FER-HO USANT LA INTERNET EXPLORER JUNTAMENT AMB L'ADOBE READER.
  • Presentar tota aquesta documentació en Secretaria del centre