Informàtica

CONTINGUTS I AVALUACIÓ

1ºESO_INFORMÁTICA
2ºESO_INFORMÁTICA
3ºESO_INFORMÁTICA
4ºESO_TIC
1ºBAT_TIC
2ºBAT_TIC