Proves d’accés a cicles formatius

INSCRIPCIÓ: Des del 20 de març fins al 31 de març

Presentació i terminis

  1. Impresos d’inscripció a les proves:

Cicle formatiu de grau mitjà

Cicle formatiu de grau superior

  1. Imprés de taxes

Enviament de tota la documentació en un únic correu electrònic indicant en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant (i si és possible telèfon de contacte): 03012724.secret@gva.es

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar:

– En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

– En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

– Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d’accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren tals requisits, renunciarien a l’accés per prova, encara en el cas d’haver-la superat, per a optar a les places d’accés directe.

– Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

– Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic.

Si no pots imprimir el document per a signar-lo, pots utilitzar qualsevol d’aquests tres mètodes per a fer-ho.

TUTORIALS Signatura de documents sense imprimir el document

Ací tens tres maneres de fer signar els documents, les dues primeres requereixen que tingues la signatura digital instal·lada. Si no la tens només pots utilitzar l’última forma.

Signatura electrònica d’un document PDF (MOLT RECOMANABLE, has de tindre la signatura digital ja instal·lada en el teu ordinador)

Signatura d’un arxiu PDF amb signatura digital (RECOMANABLE, has de tindre la signatura digital ja instal·lada en el teu ordinador. És necessari tindre Acrobat reader, si no ho tens instal·lat, ací tens el tutorial per a instal·lar-lo en l’ordinador o en el mòbil)

Signatura d’un arxiu PDF amb signatura manuscrita digitalitzada (Si no hi ha una altra alternativa, enguany en l’IES Bernat de Sarrià l’acceptarem de manera excepcional. És necessari tindre Acrobat reader, si no ho tens instal·lat, ací tens el tutorial per a instal·lar-lo en l’ordinador o en el mòbil)