Equip directiu

Director José Company
Sots-directora Laura García-España
Cap d’Estudis (Diürn) Rafael Olmos
Cap d’Estudis (Vespertí) Belén García
Cap d’Estudis (Nocturn) Marta Hernández
Secretària Elena Martín
Sots-secretàri David Soriano
Coordinadora de l’ESO Arancha Ferrández