ADMISSIÓ 2024/25

EN CONSTRUCCIÓ
Les circumstàncies específiques per a l'admissió del curs 24-25 són:
  • Existència de germans o germanes, o una altra persona integrant de la família d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció, matriculats en el centre. Segons es disposa en l'article 30 de l'Orde 8/2024.
  • Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent. Segons es disposa en l'article 33 de l'Orde 8/2024.
  • Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa. Segons es disposa en l'article 29 de l'Orde 8/2024.

L'alumnat procedent dels col·legis adscrits al centre NO HA DE REALITZAR L'ADMISSIÓ, per defecte seran alumnes de l'IES Bernat de Sarrià. Els respectius col·legis informaran del procés de matrícula al seu alumnat.

L'alumnat en les etapes d'ESO, FPB, Cicles o batxillerat que continua els seus estudis dins de la mateixa etapa educativa NO HA DE REALITZAR L'ADMISSIÓ, ja que per defecte tenen reservada la plaça per al pròxim curs. Els tutors dels grups de l'IES repartiran als alumnes el sobre de matrícula i les instruccions.

Qui ha de fer l'admissió?

– Alumnat de col·legis no adscrits a l'IES Bernat de Sarrià que l'any vinent volen cursar 1r d'ESO en l'IES Bernat de Sarrià.

– L'alumnat que l'any vinent ha de cursar per primera vegada  el primer curs d'una nova etapa educativa: 1r FPB, 1r de batxillerat, 1r de cicle formatiu de grau mitjà o superior.

– L'alumnat que l'any vinent preveu que repetirà el curs de 1r de batxillerat i/o repetirà curs amb canvi de modalitat de 1r de batxillerat

– L'alumnat de 4t d'ESO que vulga fer batxillerat o un cicle formatiu.